About Civic Space

The Civic Space is a Technical Assistance Project funded by the European Union (EU), to strengthen the role of civil society in the Turkish Cypriot community as well as to promote EU values and the development of a conducive environment for the further development of trust, dialogue, cooperation and closer relationship between the Turkish Cypriot and Greek Cypriot communities and for the integration of Turkish Cypriot civil society into the wider Union by facilitating links with EU-wide NGOs and NGO networks.

The Civic Space aims:

  • to increase and improve the capacity and actions of Turkish Cypriot CSOs;
  • to increase collaboration and improve joint actions between Greek and Turkish Cypriot NGO;
  • to strengthen CSOs role and civic engagement in the Turkish Cypriot community;
  • to foster cooperation, support and exchange of best practices between TC CSOs and CSOs of the EU as well as with EU-wide NGOs and NGOs networks.

Sivil Alan Hakkında

Sivil Alan, Kıbrıs Türk toplumunda sivil toplumun rolünün güçlenmesi, Kıbrıs Türk ve Kıbrıs Rum toplumları arasında daha yakın ilişkilerin kurulması, güven, diyalog ve işbirliğinin daha da geliştirilmesi ile Avrupa Birliği (AB) çapında çalışan STÖ ve STÖ ağlarıyla bağlantıların geliştirilmesi yoluyla Kıbrıs Türk sivil toplumunun daha geniş çapta AB’ye entegrasyonu için AB değerlerinin teşvik edilmesi ve elverişli ortamın geliştirilmesi amacıyla AB tarafından finansal olarak desteklenen bir Teknik Destek Projesidir.

Sivil Alan’ın amaçları şunlardır:

  • Kıbrıs Türk STÖ’lerinin kapasite ve faaliyetlerini artırma ve geliştirmek;
  • Kıbrıs Rum ve Kıbrıs Türk STÖ’leri arasındaki işbirlikleri ile ortak faaliyetleri artırmak ve geliştirmek;
  • Kıbrıs Türk toplumunda STÖ’lerin rolünü ve sivil katılımı güçlendirmek;
  • Kıbrıs Türk STÖ’leri ile AB’ndeki STÖ’ler ve AB çapında çalışan STÖ ağları arasındaki işbirliklerini, birbirleri arasındaki desteği ve deneyim paylaşımını güçlendirmek.