Sivil Alan Hakkında

Sivil Alan, Kıbrıs Türk toplumunda sivil toplumun rolünün güçlenmesi, Kıbrıs Türk ve Kıbrıs Rum toplumları arasında daha yakın ilişkilerin kurulması, güven, diyalog ve işbirliğinin daha da geliştirilmesi ile Avrupa Birliği (AB) çapında çalışan STÖ ve STÖ ağlarıyla bağlantıların geliştirilmesi yoluyla Kıbrıs Türk sivil toplumunun daha geniş çapta AB’ye entegrasyonu için AB değerlerinin teşvik edilmesi ve elverişli ortamın geliştirilmesi amacıyla AB tarafından finansal olarak desteklenen bir Teknik Destek Projesidir.

Sivil Alan’ın amaçları şunlardır:

  • Kıbrıs Türk STÖ’lerinin kapasite ve faaliyetlerini artırma ve geliştirmek;
  • Kıbrıs Rum ve Kıbrıs Türk STÖ’leri arasındaki işbirlikleri ile ortak faaliyetleri artırmak ve geliştirmek;
  • Kıbrıs Türk toplumunda STÖ’lerin rolünü ve sivil katılımı güçlendirmek;
  • Kıbrıs Türk STÖ’leri ile AB’ndeki STÖ’ler ve AB çapında çalışan STÖ ağları arasındaki işbirliklerini, birbirleri arasındaki desteği ve deneyim paylaşımını güçlendirmek.