The database of CSOs will be made online following the finalization of the charter adaptations of all associations in early 2018
STÖ veritabanı, tüm derneklerin tüzük tadillerinin tamamlanması sürecini takiben güncel bilgileri içerecek şekilde, 2018 başında online olacaktır.