ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΩΝΑνάπτυξη Ικανοτήτων για ΟΚΠ
Πώς μπορείτε να συμμετέχετε;
Πιθανά εφαρμοσμένα θέματα εργαστηρίου και εκπαίδευσης
Πολιτική της ΕΕ σχετικά με την Ανάπτυξη Ικανοτήτων των ΟΚΠ

Ανάπτυξη Ικανοτήτων για ΟΚΠ

Οργανώσεις Κοινωνίας Πολιτών (ΟΚΠ), ακτιβιστές, πρωτοβουλίες πολιτών, δίκτυα/πλατφόρμες μπορούν να ωφεληθούν από τις ποικίλες εκπαιδεύσεις και τα διάφορα εργαλεία ανάπτυξης ικανοτήτων που θα εφαρμοστούν και θα είναι διαθέσιμα στο πλαίσιο του προγράμματος Χώρος Πολιτών.

Εφαρμόζοντας δραστηριότητες οικοδόμησης δυνατοτήτων, ο Χώρος Πολιτών έχει σκοπό να ενδυναμώσει την ικανότητα των οργανώσεων κοινωνίας πολιτών στο βορειότερο μέρος της Κύπρου και να βελτιώσει το ρόλο τους επιτυγχάνοντας τα ακόλουθα αποτελέσματα:

  • Αυξημένες οργανωτικές, διευθυντικές, τεχνικές δεξιότητες καθώς και ικανότητες συλλογής κεφαλαίων των τουρκοκυπριακών ΟΚΠ, με τις ΟΚΠ να γίνονται πιο επαγγελματικές και βιώσιμες,
  • Δημιουργία μηχανισμών για μελλοντική ανταλλαγή εμπειρίας/μετάδοσης τεχνογνωσίας,
  • Αύξηση τεχνικών δεξιοτήτων και γνώσης των τουρκοκυπριακών ΟΚΠ σε θεματικές ενότητες.