ΔΗΜΙΟΥΡΓΩΝΤΑΣ ΕΥΝΟΪΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΟΚΠΔημιουργώντας Ευνοϊκό Περιβάλλον για τις ΟΚΠ
Πώς μπορείτε να συμμετέχετε;
Πολιτική της ΕΕ και Κατευθυντήριες Γραμμές για το Ευνοϊκό Περιβάλλον για τις ΟΚΠ

1. Δημιουργώντας Ευνοϊκό Περιβάλλον για τις ΟΚΠ

Η δημιουργία ενός ευνοϊκού περιβάλλοντος για τις ΟΚΠ είναι υψηλής σημασίας για τη δημιουργία μιας αποτελεσματικής, ζωντανής και ενεργής κοινωνίας πολιτών τόσο για την τουρκοκυπριακή όσο και για την ελληνοκυπριακή κοινωνία.

Ένα ευνοϊκό περιβάλλον συμπεριλαμβάνει διάφορες πτυχές όπως νομικό περιβάλλον, χρηματοοικονομικό περιβάλλον και τη συμμετοχή της κοινωνίας των πολιτών σε διαδικασίες λήψεις αποφάσεων.

Για να στηρίξει την κοινωνία των πολιτών στην ανάπτυξη της ικανότητάς της στη συμμετοχή του σχεδιασμού, της υποστήριξης, της παρακολούθησης, της υλοποίησης και αξιολόγησης της νομοθεσίας καθώς και για να δημιουργηθεί μια κοινή στρατηγική των ΟΚΠ με την τουρκοκυπριακή διοίκηση "ενός ευνοϊκού περιβάλλοντος για την ανάπτυξη της κοινωνίας των πολιτών," ο Χώρος Πολιτών θα πραγματοποιήσει τα ακόλουθα έργα:

  • Θα υποστηρίξει τη δημιουργία μιας Διαδικτυακής Βάσης Δεδομένων/Μητρώου για τις ΟΚΠ
  • Θα βοηθήσει στη Σύνταξη μιας Πολυετούς Στρατηγικής
  • Θα δημιουργήσει Προτάσεις Νομικής Ανάλυσης και Βελτίωσης
  • Θα δημιουργήσει Κώδικες για Δημόσιες Διαβουλεύσεις και Κριτήρια για Δημόσιες Χρηματοδοτήσεις
  • Θα υποστηρίξει τη Σύσταση μιας Μονάδας για ΟΚΠ
  • Θα χρησιμοποιήσει τις Επισκέψεις Μελέτης ώστε να Βελτιώσει το Ευνοϊκό Περιβάλλον για τις ΟΚΠ
  • Θα χρησιμοποιήσει την Οικοδόμηση Ικανοτήτων Τοπικών Σωμάτων.