ΔΙΚΤΥΩΣΗΣυνεργασία, Υποστήριξη και Ανταλλαγή των καλύτερων Πρακτικών μεταξύ ΟΚΠ στην Κύπρο και άλλων ΟΚΠ των Κρατών Μελών της ΕΕ.
Ενίσχυση της Ικανότητας μέσω δραστηριοτήτων Ομότιμων Ομάδων, Επισκέψεων Μελέτης και Προγραμμάτων Πρακτικής Άσκησης
Προώθηση δικτύων
Ψάχνετε συνεργάτες;
Πώς μπορείτε να συμμετέχετε;

Συνεργασία, Υποστήριξη και Ανταλλαγή των καλύτερων Πρακτικών μεταξύ ΟΚΠ στην Κύπρο και άλλων ΟΚΠ των Κρατών Μελών της ΕΕ.


Ο Χώρος Πολιτών στηρίζει την καθιέρωση και ενδυνάμωση δεσμών ανάμεσα σε οργανισμούς κοινωνιών των πολιτών στην Κύπρο με ΟΚΠ άλλων Κρατών Μελών της ΕΕ παρέχοντας υποστηρικτικές υπηρεσίες σε κυπριακές ΟΚΠ για την οικοδόμηση θεσμών και συνεργασιών.

Ο Χώρος Πολιτών θα παρέχει online και offline "χώρους" για να διευκολυνθεί η ανάπτυξη αυτών των συνεργασιών και δικτύων. Για να συμβεί αυτό, ο Χώρος Πολιτών μπορεί να:

  • Αναγνωρίσει ευκαιρίες για την αλληλεπίδραση και τη δικτύωση των κυπριακών ΟΚΠ με ομόλογες ευρωπαϊκές,
  • Πραγματοποιήσει μια λειτουργία "παντρέματος" ώστε να συνδέσει τις κυπριακές ΟΚΠ με άλλες ΟΚΠ επιπέδου ΕΕ ανά τομέα δραστηριότητας,
  • Παρέχει καθοδήγηση και συμβουλευτική, να οργανώσει επισκέψεις μελέτης και προγράμματα πρακτικής άσκησης, και να στηρίξει τη συμμετοχή κυπριακών ΟΚΠ σε συνέδρια σε άλλα Κράτη Μέλη της ΕΕ.