ΑντιπαραβολήΑυξημένη συνεργασία και κοινές δράσεις μεταξύ Ελληνικών και Τουρκοκυπριακών ΟΚΠ
Πώς μπορείτε να συμμετέχετε;
Έρευνα Σκοπιμότητας δικοινοτικών δραστηριοτήτων
Στρατηγική για την Αειφορία των δικοινοτικών δραστηριοτήτων
Ενθάρρυνση νέων και υφιστάμενων δικοινοτικών συνεταιρισμών

Αυξημένη συνεργασία και κοινές δράσεις μεταξύ Ελληνικών και Τουρκοκυπριακών ΟΚΠ


Ο Χώρος Πολιτών αναγνωρίζει ότι οι κοινές δράσεις και η συνεργασία μεταξύ των ΟΚΠ από όλη την Κύπρο παίζουν σημαντικό ρόλο στην προώθηση της ειρήνης και της συμφιλίωσης στη χώρα. Πολλά δικοινοτικά έργα έχουν υποστηριχθεί από την ΕΕ, τον ΕΟΧ και την Αμερικανική Υπηρεσία Διεθνούς Ανάπτυξης τις τελευταίες δεκαετίες. Για να συνεχιστούν αυτές οι προσπάθειες και να δημιουργηθούν νέες πρωτοβουλίες συνεργασίας και κοινών δράσεων μεταξύ των δύο κοινοτήτων, ο Χώρος Πολιτών πραγματοποίησε μελέτη σκοπιμότητας για δικοινοτικές δράσεις, μια στρατηγική για την αειφορία δικοινοτικών δραστηριοτήτων, και θα υποστηρίξει τις καινούριες καθώς και τις υφιστάμενες δικοινοτικές δράσεις μέσω διαφόρων δραστηριοτήτων.