What is “Grow Civic”?

The Sivil Büyü/Grow Civic Active Citizenship Mechanism (ACM) is an in-kind support programme to be implemented under Civic Space project, to provide flexible, transparent and accessible direct support to rights-based, public benefit work carried out by activists, citizen’s initiatives, platforms, networks, and Civil Societies Organizations (CSOs).

 

 

What are the objectives of “Grow Civic”?

The specific objectives of the Sivil Büyü/Grow Civic Programme are:

 • To increase accountability and visibility of CSOs toward the public including measures to improve enabling environment for civil society;
 • To promote Human Rights and Democracy, involving citizens in policy dialogue, design and monitoring;
 • To support reconciliation, dialogue, closer relationship and trust between the Turkish Cypriot and the Greek Cypriot communities;
 • To support the exchange of good practice, allowing the creation and expansion of citizen networks, initiatives and platforms, including support for voluntarism.

Who can request support?

Sivil Büyü/Grow Civic is a facility to support Cypriot Civil Society activists and seed organisations, requesters being individuals or organisations as described below:

 • Activists (legally residing in Cyprus);
 • Registered or unregistered civil society platforms, networks, citizen’s initiatives, groups;
 • Registered associations, foundations and non-profit companies;
 • Trade unions, Local cooperatives, Professional Organizations, Greek Cypriot CSOs, Greek Cypriot citizen’s initiatives and Greek Cypriot activists can request support only in partnership with a Turkish Cypriot CSO or Turkish Cypriot citizen’s groups working for public good/benefit or Turkish Cypriot activists.

Which activities are supported?

Rights-based activities of the above mentioned individuals or groups that work for public good/benefit will be supported. Sivil Büyü/Grow Civic aims to stand flexible to answer the changing needs of civil society and activists. An indicative list of eligible activities is provided below but will not be limited with these:

 • Organising or participating in meetings, conferences, workshops, seminars, study visits, or similar events, in line with the objectives of the Programme (e.g.: Human rights, civil society and participatory democracy, peace and reconciliation);
 • Expert(s)’ support for trainings, facilitation, workshops, etc.;
 • Creation of and participation in networks; cooperation and partnership initiatives and similar activities (in Cyprus, in other EU Member States or IPA Countries);
 • Translation support for eligible activities;
 • Bi-communal activities;
 • Organising and/or participating in advocacy work, lobbying activities, campaigns and similar activities.

 

For more information:

Information Note

For the request forms and supporting documents:

Standard Request for Support Form

Urgent Request for Support Form

Annexes

For the eligibility checklists:

The forms below are for Civic Space use and has been shared with you only for informative purposes.

Eligibility Checklist for Standard Requests

Eligibility Checklist for Urgent Requests

 

YOU WIL BE ABLE TO MAKE YOUR REQUESTS ONLINE VERY SOON!

 

“Sivil Büyü” nedir?

Sivil Büyü, Aktif Yurttaşlık Mekanizması (AYM); aktivistler, yurttaş inisiyatifleri, platformlar, ağlar ve Sivil Toplum Örgütleri (STÖ’ler) tarafından yürütülen, hak-temelli ve kamu yararını gözeten çalışmalara esnek, şeffaf ve ulaşılabilir doğrudan katkı sağlamak amacıyla Sivil Alan projesi kapsamında uygulanmakta olan bir ayni-destek programıdır.

“Sivil Büyü” Desteğinin Hedefleri Nelerdir?

Sivil Büyü Programının özel hedefleri ise şunlardır:

 • Sivil toplum için elverişli ortamı iyileştirecek tedbirler de dahil olmak üzere, STÖ’lerin topluma karşı hesap verebilirliklerini ve görünürlüklerini artırmak;
 • Politikalara ilişkin diyalog, tasarım ve izleme süreçlerine yurttaşların katılımını sağlayarak İnsan Hakları ve Demokrasiyi teşvik etmek;
 • Kıbrıslı Türk ve Kıbrıslı Rum toplumları arasında uzlaşma, diyalog, yakın ilişkiler ve güven ortamının oluşturulmasını desteklemek;
 • Gönüllülüğün desteklenmesi de dahil olmak üzere, yurttaş ağlarının kurulması ve yaygınlaşmasını sağlamak amacıyla iyi örneklerin paylaşılmasına katkıda bulunmak.

Kimler destek talep edebilir?

Sivil Büyü, Kıbrıslı Sivil Toplum aktivistlerini ve yeni oluşmakta olan örgütleri destekleyecektir ve aşağıdaki kişi veya örgütlerin destek taleplerine açıktır:

 • Aktivistler (yasal olarak Kıbrıs’ta ikamet eden);
 • Kayıtlı veya kayıtsız sivil toplum platformları, ağları, yurttaş inisiyatifleri, grupları;
 • Kayıtlı dernekler, vakıflar ve kar amacı gütmeyen şirketler;
 • Sendikalar, Yerel kooperatifler, Meslek Kuruluşları, Kıbrıslı Rum STÖ'ler, yurttaş inisiyatifleri ve Kıbrıslı Rum aktivistler ancak kamu refahı/yararı güden Kıbrıslı Türk bir STÖ, yurttaş grubu ve Kıbrıslı Türk aktivistlerle ortak olarak destek talep edebilirler.

Hangi çalışmalar desteklenecektir?

Yukarıda belirtilen kişi veya kamu refahı/yararı için çalışan grupların hak-temelli faaliyetleri desteklenecektir. Sivil Büyü, sivil toplum ve aktivistlerin değişen ihtiyaçlarına cevap verebilmek için esnek davranmayı hedeflemektedir. Uygun faaliyetleri gösteren bir liste aşağıda verilmiştir, ancak liste bunlarla sınırlı değildir:

 • Program amaçları doğrultusunda (ör.: İnsan hakları, sivil toplum ve katılımcı demokrasi, barış ve uzlaşma), toplantılar, konferanslar, çalıştaylar, seminerler, çalışma ziyaretleri veya benzer etkinlikler düzenlemek veya bu gibi etkinliklere katılmak;
 • Eğitimler, çalıştaylar, kolaylaştırıcılık vb. için uzman desteği;
 • Ağ oluşturmak veya ağlara katılmak; işbirliği ve ortaklık girişimleri ve benzeri faaliyetler (Kıbrıs’ta, diğer AB Üye Devletleri’nde veya IPA Ülkelerinde);
 • Uygunluk kriterleriyle uyumlu çalışmalar için çeviri desteği;
 • İki toplumlu faaliyetler;
 • Savunuculuk çalışmaları, lobi faaliyetleri, kampanyalar ve benzeri etkinlikler organize etmek veya bu tür faaliyetlere katılmak.

 

Detaylı Bilgi için:

Bilgi Notu

Talep Formları ve Destekleyici Belgeler:

Standart Destek Talep Formu

Acil Destek Talep Formu

Ekler

Uygunluk Kontrol Formları:

Aşağıdaki formlar Sivil Alan tarafından kulanılacak olup sizlerle yalnızca bilgilendirme amaçlı paylaşılmıştır.

Standart Destekler için Uygunluk Kontrol Formu

Acil Destekler için Uygunluk Kontrol Formu

 

TALEPLERİNİZİ ÇOK YAKINDA ONLINE OLARAK DA YAPABİLECEKSİNİZ!

 

Τι είναι το ‘’Πολίτες Στοχεύετε Ψηλά;

Ο Μηχανισμός Ενεργού Πολίτη (ΜΕΠ) Sivil Büyü/Grow Civic/Πολίτες Στοχεύετε Ψηλά είναι ένα πρόγραμμα στήριξης που πρόκειται να εφαρμοστεί στο πλαίσιο τoυ έργου Χώρος Πολιτών, με στόχο να παρέχει ευέλικτη, διαφανή, προσβάσιμη και άμεση στήριξη για τα δικαιώματα, την κοινωφελή εργασία ακτιβιστών, τις πρωτοβουλίες πολιτών, τις πλατφόρμες, τα δίκτυα και τις Οργανώσεις της Κοινωνίας των Πολιτών (ΟΚΠ).

Ποιοι Είναι οι Στόχοι Στήριξης του ΜΕΠ Sivil Büyü/Grow Civic/Πολίτες Στοχεύετε Ψηλά;

Οι στόχοι του Προγράμματος Sivil Büyü/Grow Civic/Πολίτες Στοχεύετε Ψηλά έχουν ως εξής:

 • Να υπάρχει περισσότερη λογοδοσία και προβολή των ΟΚΠ προς το κοινό, συμπεριλαμβανομένων μέτρων για τη βελτίωση ευνοϊκού περιβάλλοντος για την κοινωνία των πολιτών
 • Να προωθεί τα Ανθρώπινα Δικαιώματα και τη Δημοκρατία, με τη συμμετοχή των πολιτών στον πολιτικό διάλογο, το σχεδιασμό και την παρακολούθηση
 • Να υποστηρίζει τη συμφιλίωση, το διάλογο, τη στενότερη σχέση και την εμπιστοσύνη μεταξύ της Τουρκοκυπριακής και της Ελληνοκυπριακής κοινότητας της Κύπρου
 • Να υποστηρίζει την ανταλλαγή ορθών πρακτικών, επιτρέποντας τη δημιουργία και την επέκταση των δικτύων των πολιτών, τις πρωτοβουλίες και τις πλατφόρμες, συμπεριλαμβανομένης της υποστήριξης για τον εθελοντισμό.

Ποιοι Μπορεί να Αιτηθούν για Υποστήριξη;

Το πρόγραμμα Sivil Büyü/Grow Civic/Πολίτες Στοχεύετε Ψηλά είναι μια διευκόλυνση για στήριξη των ακτιβιστών της Κυπριακής Κοινωνίας των Πολιτών, οι οποίοι αιτούντες δύναται να είναι φυσικά πρόσωπα ή οργανισμοί, όπως περιγράφεται πιο κάτω:

 • Ενεργός πολίτης / Ακτιβιστής (άτομο που διαμένει νόμιμα στην Κύπρο)
 • Εγγεγραμμένες ή άτυπες πλατφόρμες της κοινωνίας των πολιτών, δίκτυα, πρωτοβουλίες πολιτών, ομάδες
 • Εγγεγραμμένοι σύνδεσμοι, ιδρύματα και μη κερδοσκοπικές εταιρείες
 • Συνδικαλιστικές οργανώσεις, Τοπικοί συνεταιρισμοί, Επαγγελματικές οργανώσεις, Ελληνοκυπριακές οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών (ΟΚΠ) ή πρωτοβουλίες από Ελληνοκύπριους πολίτες και Ελληνοκύπριους ακτιβιστές δύναται να αιτηθούν υποστήριξης μόνο σε συνεργασία με Τουρκοκυπριακή οργάνωση της κοινωνίας των πολιτών (ΟΚΠ) ή ομάδες Τουρκοκυπρίων πολιτών που εργάζονται για το κοινό καλό/όφελος ή Τουρκοκύπριοι ακτιβιστές.

Ποιες Δραστηριότητες Υποστηρίζονται;

Δραστηριότητες με βάση τα δικαιώματα των ομάδων ή ατόμων που αναφέρονται πιο πάνω, που εργάζονται για το δημόσιο καλό/όφελος, μπορούν να τύχουν υποστήριξης. Το πρόγραμμα Sivil Büyü/Grow Civic/Πολίτες Στοχεύετε Ψηλά θα είναι ευέλικτο στις μεταβαλλόμενες αλλαγές των αναγκών της κοινωνίας των πολιτών και των ακτιβιστών. Ενδεικτικός κατάλογος επιλέξιμων δραστηριοτήτων αναφέρεται πιο κάτω, αλλά δεν είναι περιοριστικός:

 • Οργάνωση ή συμμετοχή σε συναντήσεις, συνέδρια, εργαστήρια, σεμινάρια, επισκέψεις-μελέτης ή παρόμοιες εκδηλώσεις, σύμφωνα με τους στόχους του Προγράμματος (π.χ. Ανθρώπινα δικαιώματα, κοινωνία των πολιτών και συμμετοχική δημοκρατία, ειρήνη και συμφιλίωση).
 • Υποστήριξη από εμπειρογνώμονα/-ες για θέματα κατάρτισης, διευκόλυνσης, εργαστηρίων κλπ.
 • Δημιουργία και συμμετοχή σε δίκτυα, συνεργασία και εταιρικές πρωτοβουλίες και παρεμφερείς δραστηριότητες (στην Κύπρο, στα κράτη-μέλη της ΕΕ ή σε χώρες ΜΠΒ)
 • Μεταφραστική στήριξη για τις επιλέξιμες δραστηριότητες
 • Δικοινοτικές δραστηριότητες
 • Οργάνωση ή/και συμμετοχή σε εργασίες υπεράσπισης (advocacy), σε δραστηριότητες ομάδων ορισμένων συμφερόντων που εξασκούν πίεση (lobbying), σε εκστρατείες και σε παρόμοιες δραστηριότητες.

 

Για περισσότερες πληροφορίες:

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

Για το έντυπο αίτησης:

Αίτηση για Κανονική Υποστήριξη σε Είδος

ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΣΕ ΕΙΔΟΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ

Για λίστες ελέγχου επιλεξιμότητας:

Τα παρακάτω έντυπα είναι για χρήση από το Χώρο Πολιτών και σας έχουν κοινοποιηθεί μόνο για ενημερωτικούς σκοπούς.

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΓΙΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΚΑΝΟΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΣΕ ΕΙΔΟΣ

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΓΙΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΣΕ ΕΙΔΟΣ

 

Για λίστες ελέγχου επιλεξιμότητας!