“Sivil Büyü” nedir?

Sivil Büyü, Aktif Yurttaşlık Mekanizması (AYM); aktivistler, yurttaş inisiyatifleri, platformlar, ağlar ve Sivil Toplum Örgütleri (STÖ’ler) tarafından yürütülen, hak-temelli ve kamu yararını gözeten çalışmalara esnek, şeffaf ve ulaşılabilir doğrudan katkı sağlamak amacıyla Sivil Alan projesi kapsamında uygulanmakta olan bir ayni-destek programıdır.

“Sivil Büyü” Desteğinin Hedefleri Nelerdir?

Sivil Büyü Programının özel hedefleri ise şunlardır:
 • Sivil toplum için elverişli ortamı iyileştirecek tedbirler de dahil olmak üzere, STÖ’lerin topluma karşı hesap verebilirliklerini ve görünürlüklerini artırmak;
 • Politikalara ilişkin diyalog, tasarım ve izleme süreçlerine yurttaşların katılımını sağlayarak İnsan Hakları ve Demokrasiyi teşvik etmek;
 • Kıbrıslı Türk ve Kıbrıslı Rum toplumları arasında uzlaşma, diyalog, yakın ilişkiler ve güven ortamının oluşturulmasını desteklemek;
 • Gönüllülüğün desteklenmesi de dahil olmak üzere, yurttaş ağlarının kurulması ve yaygınlaşmasını sağlamak amacıyla iyi örneklerin paylaşılmasına katkıda bulunmak.

Kimler destek talep edebilir?

Sivil Büyü, Kıbrıslı Sivil Toplum aktivistlerini ve yeni oluşmakta olan örgütleri destekleyecektir ve aşağıdaki kişi veya örgütlerin destek taleplerine açıktır:
 • Aktivistler (yasal olarak Kıbrıs’ta ikamet eden);
 • Kayıtlı veya kayıtsız sivil toplum platformları, ağları, yurttaş inisiyatifleri, grupları;
 • Kayıtlı dernekler, vakıflar ve kar amacı gütmeyen şirketler;
 • Sendikalar, Yerel kooperatifler, Meslek Kuruluşları, Kıbrıslı Rum STÖ'ler, yurttaş inisiyatifleri ve Kıbrıslı Rum aktivistler ancak kamu refahı/yararı güden Kıbrıslı Türk bir STÖ, yurttaş grubu ve Kıbrıslı Türk aktivistlerle ortak olarak destek talep edebilirler.

Hangi çalışmalar desteklenecektir?

Yukarıda belirtilen kişi veya kamu refahı/yararı için çalışan grupların hak-temelli faaliyetleri desteklenecektir. Sivil Büyü, sivil toplum ve aktivistlerin değişen ihtiyaçlarına cevap verebilmek için esnek davranmayı hedeflemektedir. Uygun faaliyetleri gösteren bir liste aşağıda verilmiştir, ancak liste bunlarla sınırlı değildir:
 • Program amaçları doğrultusunda (ör.: İnsan hakları, sivil toplum ve katılımcı demokrasi, barış ve uzlaşma), toplantılar, konferanslar, çalıştaylar, seminerler, çalışma ziyaretleri veya benzer etkinlikler düzenlemek veya bu gibi etkinliklere katılmak;
 • Eğitimler, çalıştaylar, kolaylaştırıcılık vb. için uzman desteği;
 • Ağ oluşturmak veya ağlara katılmak; işbirliği ve ortaklık girişimleri ve benzeri faaliyetler (Kıbrıs’ta, diğer AB Üye Devletleri’nde veya IPA Ülkelerinde);
 • Uygunluk kriterleriyle uyumlu çalışmalar için çeviri desteği;
 • İki toplumlu faaliyetler;
 • Savunuculuk çalışmaları, lobi faaliyetleri, kampanyalar ve benzeri etkinlikler organize etmek veya bu tür faaliyetlere katılmak.


Detaylı Bilgi için:

Bilgi Notu

Talep Formları ve Destekleyici Belgeler:

Standart Destek Talep Formu
Acil Destek Talep Formu
Ekler

Uygunluk Kontrol Formları:

Aşağıdaki formlar Sivil Alan tarafından kulanılacak olup sizlerle yalnızca bilgilendirme amaçlı paylaşılmıştır.
Standart Destekler için Uygunluk Kontrol Formu
Acil Destekler için Uygunluk Kontrol Formu

TALEPLERİNİZİ ÇOK YAKINDA ONLINE OLARAK DA YAPABİLECEKSİNİZ!