Sivil Alan Hakkında

Sivil Alan, hem Kıbrıs’taki Türk toplumu genelinde sivil toplumun rolünü güçlendirmek hem de AB değerlerini teşvik etmek ve Kıbrıs’taki Türk ve Rum toplulukları arasındaki güven, iletişim, iş birliği ve yakın ilişkilerin daha da geliştirilmesine olanak sağlayan şeffaf bir çevrenin gelişimi ve AB çapındaki STÖ’ler ve STÖ Ağları ile bağlantılar kurarak Kıbrıs’taki Türk sivil toplumunu daha kapsamlı Federasyona entegre etmek için Avrupa Birliği (AB) tarafından finanse edilmiş bir Teknik Destek Projesidir.

Sivil Alan’ın hedefleri:

  • Kıbrıs’taki Türk STÖ’lerin kapasitelerini ve eylemlerini artırmak ve geliştirmek;
  • Kıbrıslı Rum ve Türk STÖ’ler arasındaki iş birliğini artırmak ve ortak eylemleri geliştirmek;
  • Kıbrıs Türk toplumundaki STÖ’lerin rolünü ve sivil katılımı güçlendirmek;
  • Hem KT STÖ'leri ve AB STÖ'leri hem de AB çapındaki STÖ’ler ve STÖ Ağları arasında iş birliğini, desteği ve en iyi uygulamalara yönelik alışverişi teşvik etmek.