STÖ'ler İçin Elverişli OrtamSTÖ'ler için Elverişli Ortam
Nasıl dahil olabilirsiniz?
STÖ'ler için Elverişli Ortam ile ilgili AB Politika ve Yönergeleri

STÖ'ler için Elverişli Ortam

STÖ'ler için elverişli bir ortamın geliştirilmesi hem KT (Kıbrıslı Türk) hem de KR (Kıbrıslı Rum) toplulukları içerisinde etkili, canlı ve aktif sivil toplumların oluşturulması için çok önemlidir.

Elverişli Ortam, yasal ortam, finansal ortam ve sivil toplumun karar alma sürecine katılımı gibi çok çeşitli hususları içermektedir.

Sivil Alan, kanunların tasarlanması, desteklenmesi, izlenmesi, uygulanması ve değerlendirilmesine katılma kapasitelerini güçlendirme konusunda sivil toplumu desteklemek ve bunun yanı sıra “sivil toplumun gelişimi için elverişli bir ortam oluşturmaya yönelik olarak” STÖ'ler ve Kıbrıs Türk yönetiminin dahil olduğu ortak bir strateji oluşturmak amacıyla aşağıdaki görevleri yerine getirecektir:

  • Online Veri Tabanının/STÖ Kayıt Sisteminin oluşumunu destekleme
  • Çok Yıllı bir Stratejinin Hazırlanmasına Yardımcı Olma
  • Yasal Analiz ve Gelişim Teklifleri
  • Kamuoyu Görüşünün Alınmasına Yönelik Yasaların Gelişimi ve Kamusal Fonlama Kriterleri
  • STÖ'ler için bir Birimin Kurulmasını Destekleme
  • STÖ'ler için Elverişli Ortam İyileştirmesi ile ilgili Çalışma Ziyareti
  • Yerel Unsurların Kapasite Gelişimi.