Ağ OluşturmaKıbrıs’taki ve AB Üyesi Ülkelerdeki diğer STÖ’ler arasında İş Birliği ve Destek Sağlama ve en başarılı Uygulamaların Paylaşımı
Birebir eylemler, Çalışma Ziyaretleri ve Stajlar aracılığıyla Kapasite Güçlendirme
Ağ gelişiminin teşvik edilmesi
Ortak mı arıyorsunuz?
Nasıl dahil olabilirsiniz?

Kıbrıs’taki ve AB Üyesi Ülkelerdeki diğer STÖ’ler arasında İş Birliği ve Destek Sağlama ve en başarılı Uygulamaların Paylaşımı


Sivil Alan, Kıbrıs’taki STÖ’lere ilişkin kurum ve ortaklık gelişimine yönelik destek hizmetleri sağlayarak, Kıbrıs’taki sivil toplum örgütleri ile diğer AB Üyesi Ülkelerdeki STÖ’ler arasındaki bağların kurulmasına ve güçlendirilmesine yardımcı olmaktadır.

Sivil Alan, bu ortaklıkların ve ağların gelişimine olanak sağlamak için online ve çevrimdışı “alanlar” sağlayacaktır. Sivil Alan bunu gerçekleştirmek üzere:

  • Kıbrıs’taki STÖ’ler için diğer Avrupalı emsalleri ile etkileşime girme ve ağ kurma fırsatlarını belirleyebilir;
  • Faaliyet sektörlerine göre Kıbrıs’taki STÖ’ler ile diğer AB seviyesindeki STÖ’ler arasında bağlantı kurmak için “eşleştirme” fonksiyonunu gerçekleştirebilir;
  • Mentorluk ve koçluk sağlayabilir, çalışma ziyaretleri ve stajlar organize edebilir ve Kıbrıs’taki STÖ’lerin diğer AB Üyesi Ülkelerdeki konferanslara katılımını destekleyebilir.