UzlaşıKıbrıslı Rum ve Türk STÖ’ler arasında artan iş birliği ve ortak eylemler
Nasıl dahil olabilirsiniz?
İki toplumlu aktivitelerin Fizibilite Çalışması
İki toplumlu aktivitelerin Sürdürülebilirlik Stratejisi
Yeni ve süregelen iki toplumlu ortaklıkları teşvik

Kıbrıslı Rum ve Türk STÖ’ler arasında artan iş birliği ve ortak eylemler


Sivil Alan, Kıbrıs genelindeki STÖ’ler arasında mevcut olan ortak eylemlerin ve iş birliğinin ülkedeki barış ve uzlaşmanın artırılmasında çok önemli bir rol oynadığının farkındadır. Geçtiğimiz birkaç on yıllık süre içerisinde pek çok iki toplumlu proje AB, AEA ve USAID tarafından desteklenmiştir. Sivil Alan, bu çabaların devam etmesi ve iki toplum arasında yeni iş birliği ve ortak eylem girişimleri tesis etmek için iki toplumlu eylemler ile ilgili fizibilite değerlendirmesi gerçekleştirmiş ve iki toplumlu aktivitelere ilişkin sürdürülebilirlik stratejisi geliştirmiştir; ayrıca hem yeni hem de süregelen iki toplumlu eylemleri çok çeşitli aktiviteler ile destekleyecektir.