Hakkımızda

Hakkımızda

Hakkımızda

Biz kimiz?

Sivil Alan; Kıbrıs Türk toplumu için Yardım Programı kapsamında Avrupa Birliği (AB) tarafından finanse edilen bir Teknik Destek Projesi’dir. Amacımız Kıbrıs Türk toplumunda sivil toplumun rolünü güçlendirmek, AB değerlerini teşvik etmek ve Kıbrıs Türk ve Kıbrıs Rum toplumları arasında güven, diyalog, işbirliği ve ilişkilerin geliştirilmesine olanak sağlayacak ortamın oluşturulmasına katkı sağlamaktır. Ayrıca, AB çapındaki STÖ’ler (Sivil Toplum Örgütleri) ve STÖ ağlarıyla bağlantı kurulmasını sağlayarak Kıbrıs Türk sivil toplumunun geniş anlamda AB ile bütünleşmesini teşvik etmekteyiz. Eylül 2015’te başlayan Sivil Alan projesi, 14 Kasım 2020’ye kadar çalışmalarına devam edecektir.         

Amaçlarımız 

  • Kıbrıs Türk STÖ’lerinin kapasitelerini ve faaliyetlerini artırmak ve geliştirmek; 
  • Kıbrıs Rum ve Kıbrıs Türk STÖ’leri arasındaki işbirliğini artırmak ve ortak eylemleri geliştirmek; 
  • Kıbrıs Türk toplumunda STÖ’lerin rolünü ve sivil katılımı güçlendirmek;
  • Kıbrıs Türk STÖ’leri ile hem AB’ye üye ülkelerin STÖ’leri hem de AB çapındaki STÖ’ler ve STÖ ağları arasında işbirliğini, desteği ve iyi uygulamaların paylaşılmasını teşvik etmek.