Sivil Toplum Forumları Hakkında

Sivil Toplum Forumları Hakkında

Sivil Toplum Forumları Hakkında

Sivil Toplum Forumları Hakkında

STÖ’ler ve ilgili paydaşlar arasında deneyim ve iyi uygulamaların paylaşılması, aynı zamanda politika geliştirme ve izleme konularında düzenli istişare sağlanmasının en etkin yolu, ağların ve iletişim platformlarının oluşturulmasıdır.   

Bu sebeple, Sivil Alan, STÖ’ler ve paydaşlar arasındaki işbirliğinin, istişarelerin ve tecrübe paylaşımının geliştirilmesi çabaları kapsamında düzenli aralıklarla Sivil Toplum Forumları (STF) düzenlemektedir. 

Ne yapıyoruz

Sivil Alan, bugüne kadar 16 Sivil Toplum Forumu düzenlemiştir: 

 • 1. STF: Sivil Alan’ın ana hatlarıyla tanıtılması; öncelikli alanlar üzerine çalıştay: ihtiyaçlar, politika oluşturma, ağ kurma ve sivil toplumun örgütsel yapısı (20 Ekim 2015)  - 1. STF Raporu 
 • 2. STF: tematik çalışma gruplarının oluşturulması ve Aktif Yurttaşlık Mekanizması’nın tanıtılması (20 Ocak 2016) - 2. STF Raporu 
 • 3. STF: Şeffaflık ve Hesap Verebilirlik (20 Nisan 2016) - 3. STF Raporu
 • 4. STF: Sivil Toplum Forumu Tüzüğü; yeni Dernekler yasal metni ve Açık Kapı Festivali (22 Temmuz 2016) - 4. STF Raporu
 • 5. STF: Elverişli Ortam (19 Ekim 2016) - 5. STF Raporu
 • 6. STF: Forumun rolü, işlevselliği ve sürdürülebilirliği; Sivil Toplum Forumu’nun davranış ilkeleri (31 Mayıs 2017) - 6. STF Raporu
 • 7. STF: Kıbrıs Sivil Toplumu İş Başında VI Proje Teklif Çağrısı; 2. Açık Kapı Festivali ve Derneklerin tüzük tadili (19 Temmuz 2017)  - 7. STF Raporu
 • 8. STF: Sivil toplumun geliştirilmesine yönelik stratejiler ve durum analizi & Kıbrıs’ın kuzey kesimindeki mevcut öncelikler (22 Kasım 2017) - 8. STF Raporu
 • 9. STF: Kıbrıs Türk toplumunda sivil toplumun gelişmesine yönelik destek stratejileri, ortaklıklar ve ağ oluşturma (25 Ocak 2018) - 9. STF Raporu
 • 10. STF: Şeffaflık ve hesap verebilirlik; Sivil Toplum Koalisyonu Platformu ve ifade özgürlüğü (13 Mart 2018) - 10. STF Raporu
 • 11. STF: “Beraberce İnsan Ticaretiyle  Mücadele” konusunda proje teklif çağrısı ve farklı tematik çalışma grupları (4 Temmuz 2018) - 11. STF Raporu
 • 12. STF: STÖ’lerin gündemleri ve örgüt bazlı savunuculuk planları (3 Ekim 2018) - 12. STF Raporu
 • 13. STF: STÖ’lerin gelişimi için strateji; hayır kurumları (kamu yararı statüsü) ile ilgili yasal çerçeveye ve Sivil Toplum stratejisine dair standartlar, çıkarılan dersler ve iyileştirme önerileri ile STÖ’lerin gelişimi için elverişli ortamın nasıl yaratılacağı (13 Şubat 2019)  - 13. STF Raporu
 • 14. STF: Toplumsal cinsiyet eşitliğinin izlenmesi (8 Mayıs 2019) - 14. STF Raporu
 • 15.STF: Avrupa Birliği’nin Sivil Topluma desteğine ilişkin görüş alışverişi (18 Kasım 2019) - 15. STF Raporu
 • 16.STF: Maden atıklarının çevre ve insan sağlığı üzerindeki etkileri (29 Ocak 2020)

Sonuçlar

 • 16 Sivil Toplum Forumu
 • STÖ'lerden 559 katılımcı