Sivil Büyü Hakkında

Sivil Büyü Hakkında

Sivil Büyü Hakkında

Sivil Büyü Hakkında

Sivil Alan, aşağıda belirtilen amaçlara yönelik olarak Aktif Yurttaşlık Mekanizması (AYM) veya Sivil Büyü adı altında bir destek programı yürütmektedir: 

 • Sivil toplum için elverişli ortamı iyileştirecek tedbirler de dahil olmak üzere, STÖ’lerin topluma karşı hesap verebilirliklerini ve görünürlüklerini artırmak;
 • Politikalara ilişkin diyalog, tasarım ve izleme süreçlerine yurttaşların katılımını sağlayarak insan hakları ve demokrasiyi teşvik etmek;
 • Kıbrıs Türk ve Kıbrıs Rum toplumları arasında uzlaşma, diyalog, yakın ilişkiler ve güven ortamının oluşturulmasını desteklemek;
 • Gönüllülüğün desteklenmesi de dahil olmak üzere, yurttaş ağları, inisiyatifleri ve platformlarının kurulması ve yaygınlaşmasını sağlamak amacıyla özellikle diğer AB Üye Devletleri’nde ve IPA Ülkeleri’ndeki paydaşlar ile iyi örneklerin paylaşılmasına katkıda bulunmak. 

Sivil Büyü; Kıbrıs’ta yasal olarak ikamet eden aktivistler, yurttaş girişimleri, platformlar, ağlar ve STÖ’lerin yürüttüğü hak temelli, toplum yararına çalışmalara esneklik, şeffaflık ve erişilebilirlik esasına göre doğrudan ayni yardım sağlamaktadır.  

Ne yapıyoruz

Sivil Alan, bugüne kadar, aşağıdakiler de dâhil olmak üzere geniş bir etkinlik yelpazesini kapsayan 61 çalışmaya destek sağlamıştır: 

 • Toplantılar, konferanslar ve seminerler düzenlemek ve/veya bunlara katılmak; 
 • Çalıştaylar ve çalışma ziyaretleri düzenlemek ve/veya bunlara katılmak; 
 • Ağlara dâhil olmak; 
 • İşbirliği ve ortaklık girişimleri düzenlemek; 
 • Sivil Büyü Programı’nın hedefleri doğrultusunda etkinlikler düzenlemek ve/veya bu etkinliklere katılmak; 
 • Çeviri hizmetleri; 
 • İki toplumlu faaliyetler ve ortaklık faaliyetleri düzenlemek; 
 • Savunuculuk çalışmaları, lobi faaliyetleri, kampanyalar vb. düzenlemek ve/veya bunlara katılmak. 

Sivil Büyü’nün uygulanması ve Sivil Alan Yardım Masası’nın daimi ve güvenilir desteği sayesinde, yararlanıcılar, proje geliştirme ve uygulama kapasitelerini geliştirerek toplum yararını amaçlayan çalışmalarda bulunmuşlar, iki toplumlu yeni girişimlere destek vermişler, demokrasi ve insan haklarına katkı sağlamışlardır. Sivil Büyü Programı sayesinde savunuculuk kapasitelerini ve karar alma süreçlerine katılımlarını güçlendirmişler, toplum nezdindeki görünürlük ve şeffaflıklarını artırmışlar, barış ve uzlaşıyı teşvik etmişler, Kıbrıs’taki toplumlar arasındaki işbirliğini geliştirmeye ve bunun yanı sıra AB üyesi ülkelerdeki veya IPA ülkelerindeki muadilleriyle ortaklıklar kurmaya yönelik fırsatlar yaratmışlardır.       

Sonuçlar

 • 199 talep alındı;
 • Toplam 92 Sivil Büyü talebine destek verilirlen, bunlardan 44'ü barış ve uzlaşı ile iki toplumlu ortaklık güden çalışmalardı. destek verilen Sivil Büyü çalışmalarının 21'i barış ve uzlaşı, 6'sı doğa ve çevre, 6'sı kültür ve sanat, 4'ü sağlık, 2'si ise cinsiyet eşitliği temalıydı;
 • 3596’ten fazla Yardım Masası desteği sağlandı;
 • Talepleri almak, kontrol etmek ve cevaplamak için bir çevrimiçi yönetim sistemi kuruldu;
 • 6 tanesi toplumlararası veya Kıbrıslı Rum STÖ’lere ve aktivistlere yönelik olmak üzere, Programı tanıtmak ve teşvik etmek amacıyla 14 bilgilendirme toplantısı düzenlendi;
 • 14 adet Sivil Büyü tanıtım  filmi çekildi;
   

Sivil Büyü Filmleri

Sivil Büyü hakkında daha fazla bilgi için lütfen buraya tıklayın.