Açık Kapı Festivalleri Hakkında

Açık Kapı Festivalleri Hakkında

Açık Kapı Festivalleri Hakkında

Açık Kapı Festivalleri Hakkında

Sivil Alan, toplumun geniş kesimlerinin (yurttaşlar, medya, gençler, iş dünyası, belediyeler, vb.) Kıbrıs Türk STÖ’lerini daha iyi anlamalarını sağlayabilmek amacıyla, her yıl bir ay süren bir etkinlik düzenlemektedir: Açık Kapı Festivali. 

Açık Kapı Festivali; daha güçlü ve kapsayıcı bir sivil toplumun oluşturulması hedefi doğrultusunda STÖ’ler hakkında farkındalık yaratmayı, bu örgütlerin görünürlüğünü artırmayı, gönüllülüğü teşvik etmeyi ve STÖ’lerin medya ve iş dünyası ile ilişkilerini geliştirmeyi amaçlamaktadır. Festival, STÖ’lerin çalışmalarının belediyeler tarafından daha yakından takip edilmesini sağlayarak bu örgütlere faaliyetlerini tanıtma fırsatı vermektedir. Festival, aynı zamanda, STÖ’lere olan güveni artırmakta, gönüllülüğü ve toplum yararını amaçlayan çalışmalara yönelik hayırseverliği teşvik etmektedir.

Ne yapıyoruz

İlk Açık Kapı Festivali Eylül-Ekim 2016 tarihlerinde gerçekleştirilmiştir. Festival; açık kapı etkinlikleri, kurum dışına ulaşma faaliyetleri, lansman etkinlikleri, atık ayrıştırma etkinliği, grafiti atölye çalışması, bağış günü etkinliği, savunuculuk eğitimi, çocuklar için etkileşimli tiyatro, sergiler ve yuvarlak masa toplantıları gibi onlarca alt etkinliğe yer vermiştir.   

İkinci Açık Kapı Festivali kapsamında Lefkoşa, Lefke/Lefka, Mehmetçik/Galatya, Mağusa’da 4 Sivil Toplum Festivali düzenlenmiştir. Bu festivaller, 2017’nin Ekim ayı boyunca her Cumartesi günü gerçekleştirilmiştir. Buna ek olarak, Sivil Alan, festival süresince STÖ’lerin halka “kapılarını açmak” amacıyla düzenlediği 26 etkinliğe destek sağlamıştır. Bu etkinlikler; film ve belgesel gösterimleri, doğa yürüyüşleri, köy festivalleri, atölye çalışmaları, paneller, bilgilendirme toplantıları, fotoğraf sergileri gibi etkinliklerden oluşmuştur.      

Üçüncü Açık Kapı Festivali; Lefkoşa ve Mağusa’da gerçekleştirilen 2 Sivil Toplum Festivali ve 45 alt etkinlikten (yukarıda sayılanlara benzer etkinlikler) oluşmuş ve Sivil Alan’ın desteğiyle Eylül-Ekim 2018 tarihlerinde düzenlenmiştir. STÖ’ler festivallere bilgi stantlarının yanı sıra fotoğraf sergisi, bisiklet gezisi, kan şekeri kontrolü, nostaljik otobüsle gezi, tek halat  tekniği  deneme etkinliği, Lefkara işi tanıtımı, sanat atölyesi, ikinci el eşya satışları, çocuklara yönelik etkinlikler, kukla gösterisi gibi çeşitli etkinliklerle katılmışlardır. 


Sonuçlar

  • 3 Açık Kapı Festivali (2016, 2017 ve 2018)
  • STÖ’lerden 171 katılımcı  
  • Lefkoşa, Lefke/Lefka, Galatya/Mehmetçik, Mağusa’da düzenlenen 6 Sivil Toplum Festivali
  • Açık Kapı Festivali’nin mali destek sağladığı 108 STÖ ve 300’ün üzerinde etkinlik
  • Düzenleme Komitesi’nde yer alan 32 STÖ 
  • Açık Kapı Festivali’ni tanıtmak ve desteklemek amacıyla düzenlenen 16 Açık Kapı Festivali Bilgilendirme Toplantısı 
  • 16 Film

Açık Kapı Festival Programları

Açık Kapı Festivali Filmleri