Seminerler ve Konferanslar Hakkında

Seminerler ve Konferanslar Hakkında

Seminerler ve Konferanslar Hakkında

Seminerler ve Konferanslar Hakkında

Tematik konferanslar ve seminerler, belirlenen konulardaki bilgi ve teknik becerileri geliştirmeyi sağlayan güçlü araçlardır. Konferanslar çok sayıda katılımcıya ve AB ülkeleri veya uluslararası örgütlerden uzmanlara ev sahipliği yaparken, seminerler daha küçük çaptaki etkinliklerdir ve daha sınırlı bir alana odaklanırlar. 
 
Bu iki aracın birbirini tamamladığına inanan Sivil Alan, tüm toplumlardan STÖ’ler ve aktivistler için düzenli olarak tematik konferanslar ve seminerler düzenlemekte ve böylelikle söz konusu örgütlerin ve aktivistlerin bilgi ve becerilerini geliştirerek daha derin bir işbirliğine zemin hazırlamaktadır.

Ne yapıyoruz

Sivil Alan, bugüne kadar, şu başlıklarda 3 uluslararası tematik konferans düzenlemiştir: STÖ’ler için elverişli ortam (19 Ekim 2016), STÖ’ler için şeffaflık ve hesap verebilirlik  (1 Mart 2018) ve ifade özgürlüğü (7 Haziran 2018).   

Bu konferanslara ek olarak, sosyal inovasyon ve kuluçka (Eylül 2016) ve ifade özgürlüğü (Haziran 2018) konularında ulusal düzeyde 2 tematik seminer gerçekleştirilmiştir. 

Ayrıca Sivil Alan isteğe bağlı olarak tematik çalışma gruplarına özel teknik destek sağlamıştır. İnsan ticaretini önleme ve sivil toplum için elverişli ortam konularında çalışan iki tematik grubu devamlı desteklemek amacıyla çeşitli araçlar (çalışma ziyareti, kolaylaştırma, kaynak sağlama, ortaklık ve ağ desteği vb.) kullanılmıştır.

Sonuçlar

  • 3 uluslararası tematik konferans; 
  • 2 tematik seminer; 
  • Sivil toplum, medya ve yerel temsilciliklerden 166 katılımcı;  
  • 2 tematik çalışma grubu (insan ticaretiyle  mücadele çalışma grubu ve sivil toplum için elverişli ortam çalışma grubu) ve 13 tematik çalışma grubu toplantısı.