Eğitimler Hakkında

Eğitimler Hakkında

Eğitimler Hakkında

Eğitimler Hakkında

Avrupa Komisyonu, güçlendirilmiş  bir sivil toplumun tüm demokratik sistemlerin çok önemli bir bileşeni olduğuna ve başlı başına bir değer teşkil ettiğine inanmaktadır. Güçlendirilmiş bir sivil toplum çoğulculuğu temsil ve teşvik eder; daha etkin politikaların oluşturulmasına, eşitlikçi ve sürdürülebilir kalkınmaya ve kapsayıcı büyümeye katkı sağlar. Barışın tesisi ve uyuşmazlıkların çözümlenmesi bakımından önemli rol oynar. Sivil toplum örgütleri (STÖ’ler), yurttaşların sorunlarını dile getirerek kamusal alanda aktif rol oynar ve katılımcı demokrasi ve yönetişimi geliştirmek üzere girişimlerde bulunurlar. 
 
Sivil Alan, Kıbrıs’taki STÖ’leri desteklemek amacıyla bu örgütlere farklı kapasite geliştirme başlıklarında (örgüt yönetimi, proje geliştirme ve yönetimi, iletişim, fon geliştirme, savunuculuk, vb.) gereken bilgi ve becerileri sağlamaktadır. Bu sayede örgütlerin daha etkili ve sürdürülebilir olmaları, kapasitelerini artırarak yurttaşların sorunlarını daha etkin bir şekilde dile getirmeleri ve demokrasi, insan hakları ve barışı teşvik etmeleri amaçlanmaktadır.      

Ne yapıyoruz

2016 yılında Sivil Alan, Sivil Toplum Örgütlerinin sivil toplumun kapasitesine ilişkin algıları üzerine bir çalışma yürütmüş, bu çalışmanın ardından 2019 yılında kapasite gereksinimleri değerlendirmesi ve eğitim ihtiyaçları analizi gerçekleştirmiştir. 

Bu çalışmalara dayanarak, Sivil Alan, bugüne kadar şu konularda eğitimler düzenlemiştir: şeffaflık ve hesap verebilirlik; savunuculuk; gönüllülerle çalışma; proje tasarımı; dijital içerik üretimi ve güvenliği; fon geliştirme; iletişim stratejisi ve dijital araçlar; hak temelli izleme, raporlama ve savunuculuk; arabuluculuk ve sorun çözme; izleme ve değerlendirme için mantıksal çerçeve oluşturma;  sivil toplum kapasite geliştirme başlıklarına yönelik kolaylaştırıcılık ve mentorluk becerileri; çevrim içi dijital araçlar ve uygulamalar; sosyal medya ve dijital iletişim araçları; sivil toplum örgütleri için sürdürülebilir kalkınma amaçları; insan hakları izlemesi için dijital güvenlik; hak temelli örgütler için kampanya ve savunuculuk; kurumsal sosyal sorumluluk.

Lefkoşa, Lefke/Lefka ve Güzelyurt/Morphou, Mağusa’da düzenlenen bu eğitimler çok olumlu karşılanmış ve katılımcıların %93’ü eğitimlerin kendi STÖ’leri ve çalışmaları için yararlı olduğunu bildirmişlerdir. 

Sonuçlar

  • 31 eğitim.  
  • 133 STÖ’den 506 katılımcı. 
  • Eğitim(ler)in ardından on yedi STÖ kendi ihtiyaçlarına özel koçluk hizmeti almıştır. Bunların yedisi çevrim içi olurken dokuzu ise yüz yüze yapıldı.
  • 6 eğitim müfredatı ile kılavuzları/belgeleri Türkçe dilinde kullanıma sunulmuştur. 

Eğitim Müfredatı ile Kılavuzları/Belgeleri

Kapasite güçlendirme eğitimleriyle ilgili güncel bilgilere ulaşmak için Sivil Alan’ın Facebook  ve Instagram hesaplarını takip edebilirsiniz.