Çalışma Ziyaretleri Hakkında

Çalışma Ziyaretleri Hakkında

Çalışma Ziyaretleri Hakkında

Çalışma Ziyaretleri Hakkında

Sivil toplum örgütlerine (STÖ’lere) yeni bakış açılarının, iyi uygulamalara dair deneyimlerin ve yenilikçi fikirler veya araçların sunulması bu örgütlerin gelişimi için kilit önemdedir. Bu faaliyetlerin Kıbrıs’ın dışında gerçekleştirilmesi ise sağlıklı ve güçlü bir sivil toplum için elzemdir.   

Ne yapıyoruz

Mayıs 2017’de Sivil Alan, Kıbrıs Türk toplumunu kâr amacı gütmeyen kuruluşlara ilişkin yasalar ve örgütlenme özgürlüğü bakımından Avrupa normlarına yaklaştırmaya katkı sağlamak amacıyla Tallin, Estonya’ya bir çalışma ziyareti düzenlemiştir. Estonya’daki STÖ’ler destekleyici bir yasal ortamdan ve altyapı olanaklarından faydalanmaktadırlar, olumlu bir toplumsal imaja ve ciddi düzeyde örgütsel kapasiteye sahiptirler ve güçlü birer savunucu ve hizmet sağlayıcısıdırlar. Kıbrıs Türk STÖ’leri ve yerel temsilciliğin temsilcileri için düzenlenen bu çalışma ziyareti, katılan 7 temsilci için son derece değerli bir öğrenme deneyimi sunmuştur.  

Sivil Alan, insan ticaretiyle mücadelenin farklı boyutlarıyla ilgili çalışmalar yürüten STÖ’leri desteklemek amacıyla, Ağustos/Eylül 2018’de 9 kişilik bir katılımcı grubu için Brüksel, Belçika’ya bir çalışma ziyareti düzenlemiş ve bu ziyareti bir gün uzatarak Amsterdam, Hollanda’yı da ziyaret programına dâhil etmiştir. Bu çalışma ziyareti, katılımcılara, STÖ ağları ve münferit STÖ’lerin yanı sıra insan ticaretiyle mücadele konusuna odaklanan uluslararası örgütler ve Belçika kamu kurumları ile bir araya gelme fırsatı sunmuştur.   

Belgrad, Sırbistan Nisan 2019’da Civicus Uluslararası Sivil Toplum Haftası’na ev sahipliği yapmıştır. Her yıl düzenlenen ve dünyanın her yerinden STÖ’leri bir araya getiren bu etkinlik, sivil toplumun bağlar kurmasını, tartışmalar yürütmesini ve ortak çözümler üretmesini sağlayan küresel bir toplanma etkinliğidir. Sivil Alan, bu etkinliğe Kıbrıs Türk ve Rum toplumlarından 11 STÖ temsilcisinin katılımını sağlamıştır.   

Sivil Alan, STÖ’lerin yönetişim aktörleri olarak daha etkin bir şekilde faaliyet göstermelerine ve Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri 2030 Gündemi’nin uygulanması sürecinin ana ortakları haline gelmelerine yardımcı olmak amacıyla, Haziran 2019’da Brüksel, Belçika’da düzenlenen AB Kalkınma Günleri’ne katılmak üzere 11 katılımcı için bir çalışma ziyareti düzenlemiştir. Bu çalışma ziyareti, katılımcılara, Avrupa STÖ’leriyle özel toplantılar gerçekleştirerek bu örgütlerle bağ kurma ve işbirliği geliştirme olanağı sağlamıştır.    

Sonuçlar

  • 4 ülkeye düzenlenen 4 çalışma ziyareti (3 AB üyesi ülke ve 1 IPA ülkesi). 
  • 38 katılımcı.