Kıbrıs’ın kuzey kesimi
Örgütün Adı Mülteci Hakları Derneği - MHD
Çalışma Alanı Mülteci Hakları
Bölge Nicosia
Başkan-Temsilci Gülsevin Berro
Adresi 14 Ferruh Cambaz Sokak, Köfklüçiftlik, Nicosia
E-posta Adresi rracyprus@gmail.com /  info@mhdkibris.com
Telefon Numarası 0 392 228 49 10
İletişim Kişisi Faika Deniz Paşa / Neslihan Güzey
İletişim Kişisinin E-posta Adresi fdpasha@gmail.com / neslihancwb@gmail.com
İletişim Kişisinin Telefon Numarası 0542 864 7282 / 0542 877 61 35
Örgütün Türü Dernek
Facebook MulteciHaklariDernegi
Twitter mhdkıbrıs
Instagram rracyprus
Web Sitesi www.mhdkibris.com
Örgüt yasal olarak hayır kurumu statüsüne sahip mi? Hayır
Örgütün sokaklarda ve evden eve yardım toplamaya İlişkin muafiyeti var mı?