Kıbrıs’ın kuzey kesimi
Örgütün Adı Kıbrıs Türk Barolar Birliği
Çalışma Alanı Mesleki
Bölge Nicosia
Başkan-Temsilci Hasan Esendağlı
Adresi Bolu Sokak, No: 11, Küçük Kaymaklı, Nicosia
E-posta Adresi
Telefon Numarası 0392 2270841
İletişim Kişisi Aslı Murat, K.T.B.B Genel Sekreteri, İnsan Hakları Komitesi başkanı
İletişim Kişisinin E-posta Adresi asli.muratt@gmail.com
İletişim Kişisinin Telefon Numarası 0533 834 70 82
Örgütün Türü Birlik
Facebook https://m.facebook.com/K%C4%B1br%C4%B1s-T%C3%BCrk-Barolar-Birli%C4%9Fi-808698465883827/
Twitter
Instagram
Web Sitesi https://www.kibristurkbarolarbirligi.org/
Örgüt yasal olarak hayır kurumu statüsüne sahip mi? Hayır
Örgütün sokaklarda ve evden eve yardım toplamaya İlişkin muafiyeti var mı? Hayır