Kıbrıs’ın kuzey kesimi
Örgütün Adı Kıbrıs Havaları Derneği - KIBHAD
Çalışma Alanı Kültür
Bölge Nicosia
Başkan-Temsilci Selçuk Garanti
Adresi Nicosia
E-posta Adresi
Telefon Numarası 0542 863 1996
İletişim Kişisi Selçuk Garanti
İletişim Kişisinin E-posta Adresi sgaranti@gmail.com
İletişim Kişisinin Telefon Numarası 0542 863 1996
Örgütün Türü Dernek
Facebook kibrishavalari
Twitter
Instagram
Web Sitesi
Örgüt yasal olarak hayır kurumu statüsüne sahip mi? Hayır
Örgütün sokaklarda ve evden eve yardım toplamaya İlişkin muafiyeti var mı?