Civic Space

CSO Database

If you would like your CSO to be included CSO database please visit the link and fill in the information.

# Örgütün Adı / Organization Name Çalışma Alanı / Field of Work Bölge / Region
62 Kuşları ve Doğayı Koruma Derneği/ Society for the Protection of Birds and Nature Ekoloji/Ecology Lefkoşa/Nicosia Detail
130 21 Kültür Sanat ve Spor Derneği/ 21 Culture Arts and Sports Assocaition Kültür/Culture Lefkoşa/Nicosia Detail
1 Adalı Kadınlar Derneği/Islander Women's Association Kadın Hakları/Women's Rights Lefkoşa/Nicosia Detail
5 Akçay Kültür ve Sanat Derneği-AKDER /Akçay Culture and Arts Association -AKDER Kültür/Culture Güzelyurt/Morphou Detail
3 Akdeniz Avrupa Sanat Derneği/European Mediterranean Art Association Sanat/Art Lefkoşa/Nicosia Detail
4 Akdeniz Köyü Kalkındırma Çevreyi Koruma ve Yaşatma Derneği/Akdeniz Village Development and Environment Protection Association Kültür/Culture Girne/Kyrenia Detail
2 Akdeniz Natura Eko-Agro Turizm Derneği/Akdeniz Natura Eco-Agro Tourism Association Ekoloji/Ecology Girne/Kyrenia Detail
6 Akdoğan Yenilikçi Kadınlar Derneği/Akdoğan Innovative Women's Association Kadın Hakları/Women's Rights Mağusa/Famagusta Detail
7 Akova Kadınlar Derneği/Akova Women's Association Kadın Hakları/Women's Rights Mağusa/Famagusta Detail
8 Alaniçi Kadınlar Derneği/Alaniçi Women's Association Kültür/Culture Mağusa/Famagusta Detail
9 Alayköy Kültür ve Sanat Derneği/Alayköy Culture and Art Association Kültür/Culture Lefkoşa/Nicosia Detail
10 Altın Patiler Derneği/Golden Paws Association Hayvan Hakları/Animal Rights Lefkoşa/Nicosia Detail
11 Asya Atlı Spor Kulübü/Asya Equestrian Sports Club Spor/Sports Mağusa/Famagusta Detail
12 Aydınköy Dayanışma Derneği/Aydınköy Solidarity Association Dayanışma/Solidarity Güzelyurt/Morphou Detail
13 Bağlıköy Eko-Turizm Gönüllülleri Derneği/Bağlıköy Eco-Tourism Volunteers Association Ekoloji/Ecology Lefke/Lefka Detail
144 Barış Oyuncuları Derneği - Kıbrıs Barış-Uzlaşı/Peace-Reconciliation Lefkoşa/Nicosia Detail
14 BEMSA Kültür ve Sanat Derneği/BEMSA Culture Arts and Sports Association Kültür /Culture İskele/Trikomo Detail
16 Büyükkonuk Eko-Turizm Derneği/Büyükkonuk Eco-Tourism Association Ekoloji/Ecology İskele/Trikomo Detail
18 Çağdaş Halk Dansları Derneği/Modern Folk Dance Association Kültür/Culture Lefkoşa/Nicosia Detail
19 Çamlıbel Bucağını Güzelleştirme ve Kakındırma Derneği (ÇAM-SEV) / Çamlıbel District Development and Living Association (ÇAM-SEV) Ekoloji/Ecology Girne/Kyrenia Detail
20 Çatalköyü Geliştirme ve Kültür Derneği (CADER)/ Çatalköy Association for Culture and Development (CADER) Ekoloji/Ecology Girne/Kyrenia Detail
21 Cengiz Topel Hastanesini Kalkındırma Derneği/Association for the Improvement of Cengiz Topel Hospital Sağlık/Health Lekfe/Lefka Detail
22 Çevre Koruma Vakfı/Environment Protection Foundation Ekoloji/Ecology Lefkoşa/Nicosia Detail
17 Citta Slow Yeniboğaziçi İnisiyatifi/Citta Slow Yeniboğaziçi Initiative Ekoloji/Ecology Mağusa/Famagusta Detail
24 Değirmenlik Çevre ve Tanıtma Derneği / Değirmenlik Environment and Promotion Association Ekoloji/Ecology Lefkoşa/Nicosia Detail
25 Değirmenlik Sanat Derneği/Değirmenlik Arts Association (DESDER) Kültür/Culture Lefkoşa/Nicosia Detail
26 Denizli Gemikonağı Kalkındırma Derneği/Denizli Gemikonağı Development Association Dayanışma/Solidarity Lefke/Lefka Detail
154 Dilbilim Araştırmaları Merkezi / Association of Linguistic Research Kültür/Culture Lefkoşa/Nicosia Detail
27 Diyaliz ve Böbrek Hastaları Dayanışma Derneği /Dialysis and Kidney Patient's Solidarity Association Sağlık/Health Lefkoşa/Nicosia Detail
28 Doğa ve Kültür Derneği/Society of Nature and Culture Ekoloji/Ecology Mağusa/Famagusta Detail
29 Doğancı Kalkındırma Derneği/Doğancı Development Association Kültür ve Sanat Lefke/Lefka Detail
30 Doğanköy Toplumu Derneği/Doğanköy Community Association Kültür/Culture Girne/Kyrenia Detail
31 Dördüncü Duvar Kültür ve Düşünce Derneği/Fourth Wall Culture and Thought Association Sanat/Art Güzelyurt/Morphou Detail
32 Engelli Aileleri Dayanışma Derneği/Association of Solidarity of Disabled Families Engellilik/Disability Lefkoşa/Nicosia Detail
33 Envision Diversity LGBTİ Lefkoşa/Nicosia Detail
34 Esentepe Temiz Çevre ve Tanıtma Derneği/Esentepe Clean Environment and Promotion Association Ekoloji/Ecology Girne/Kyrenia Detail
35 Eski Türk Folklor İhya Derneği/Old Turkish Folklore Revival Association Kültür/Culture Mağusa/Famagusta Detail
48 Evrensel Çocuk Hakları Derneği/ Universal Children's Rights Association Çocuk Hakları/Children's Rights Lefkoşa/Nicosia Detail
37 Evrensel Hasta Hakları Derneği/Universal Patient's Rights Association Sağlık/Health Lefkoşa/Nicosia Detail
38 Feminst Atölye/Feminist Atelier (FEMA) Kadın Hakları/Women 's Rights Lefkoşa/Nicosia Detail
39 Fractal Folks Ekoloji/Ecology Lefkoşa/Nicosia Detail
40 Gazimağusa Halk Dansları Derneği/Famagusta Folk Dance Association Kültür/Culture Mağusa/Famagusta Detail
41 Girne Beşparmak Lions Kulübü/Girne Beşparmak Lions Club Dayanışma/Solidarity Girne/Kyrenia Detail
42 Girne Genç Sanat Severler Derneği/Kyrenia Young Arts Lovers Association Sanat/Art Girne/Kyrenia Detail
43 Girne Gençlik Gelişim Merkezi/Kyrenia Youth & Resource Centre Gençlik/Youth Girne/Kyrenia Detail
44 Girne Hayvanları Koruma Derneği/Kyrenia Animal Rescue Hayvan Hakları/Animal Rights Girne/Kyrenia Detail
45 Girne Inner Wheel Kulübü Derneği/Kyrenia Inner Wheel Club Association Dayanışma/Solidarity Girne/Kyrenia Detail
47 Gönendere Kültür ve Sanat Derneği/Gönendere Culture and Art Association Kültür/Culture Mağusa/Famagusta Detail
49 Güvenli Gıda ve Sağlıklı Yaşam Derneği/Safe Food and Healthy Life Association Sağlık/Health Lefkoşa/Nicosia Detail
50 Güzelyurt Atılımcı Sanat Derneği/Güzelyurt Art Association Kültür/Culture Güzelyurt/Morphou Detail
51 Güzelyurt Geliştirme ve Kalkındırma Derneği/Güzelyurt Improvement and Development Association Ekoloji/Ecology Güzelyurt/Morphou Detail
52 Güzelyurt Halk Müziği Derneği/Güzelyurt Folk Music Association Kültür/Culture Güzelyurt/Morphou Detail
53 Güzelyurt Kültürel Mirası Yaşatma Derneği/ Güzelyurt Cultural Heritage Protection Association Kültür/Culture Güzelyurt/Morphou Detail
54 Güzelyurt Sanat Derneği/Güzelyurt Arts Association Kültür/Culture Güzelyurt/Morphou Detail
55 Güzelyurt Yeşilada Leo Kulübü/Güzelyurt GreenIsland Leo Club Dayanışma/Solidarity Güzelyurt/Morphou Detail
56 Halk Sanatları Vakfı- HASDER / Folk Arts Foundation-HASDER Kültür/Culture Lefkoşa/Nicosia Detail
61 Her Daim Dostlar/Forever Friends Ekoloji/Ecology Mağusa/Famagusta Detail
58 İnsan Kaynakları Yönetimi Derneği/Human Resources Management Association Mesleki/Professional Lefkoşa/Nicosia Detail
59 İş Kadınları Derneği/ Bussiness Women Association Kadın Hakları / Women's Rights Lefkoşa / Nicosia Detail
36 İskele Esnaf ve Zanaatkarlar Birliği/İskele Shopkeepers and Artisans Union Mesleki/Professional İskele/Trikomo Detail
60 İskele Kadınlar Derneği/İskele Women's Association Kadın Hakları/Women's Rights İskele / Trikomo Detail
71 Kadından Yaşama Destek Derneği- KAYAD/Association of Women to Support Living-KAYAD Kadın Hakları/ Women's Rights Lefkoşa/Nicosia Detail
79 Kalkanlı Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği / Kalkanlı Cooperation and Solidarity Association (KAYDER) Kültür/Culture Güzelyurt/Morphou Detail
73 Kanser Araştırma Vakfı/Cancer Research Foundation Sağlık/Health Lefkoşa/Nicosia Detail
75 Kanser Hastalarına Yardım Derneği-İskele/Trikomo Şubesi / Help Thos With Cancer Association-Trikomo/İskele Branch Sağlık/Health İskele / Trikomo Detail
76 Kanserle Savaşım Derneği/Fight Aganist Cancer Association Sağlık/Health Lefkoşa/Nicosia Detail
78 Karşıyaka Kültür ve Sanat Derneği / Karşıyaka Culture and Arts Association Kültür/Culture Girne/Kyrenia Detail
80 Kemal Saraçoğlu Lösemili Çocuklar ve Kanserle Savaş Vakfı/Kemal Saraçoğlu Foundation for Children with Leukemia and Fights Aganist Cancer Sağlık/Health Lefkoşa/Nicosia Detail
15 Kıbrıs Türk Biyologlar Doğayı Araştırma ve Koruma Derneği/Cyprus Turkish Biologists Association for Research and Protection of Nature Ekoloji/Ecology Lefkoşa/Nicosia Detail
151 Kıbrıs AB Derneği / Cyprus EU Association Barış-Uzlaşı/Peace-Reconciliation Lefkoşa/Nicosia Detail
81 Kıbrıs Çocuk Vakfı/Cyprus Child Foundation Çocuk Hakları/Children's Rights Girne/Kyrenia Detail
82 Kıbrıs Erozyonla Mücadele Vakfı/Cyprus Foundation for Combating Erosion Ekoloji/Ecology Lefkoşa/Nicosia Detail
83 Kıbrıs Fotoğraf Sanatı Derneği/Cyprus Photography Association Sanat/Art Lefkoşa/Nicosia Detail
84 Kıbrıs Havaları Derneği/Cyprus Songs Association Kültür/Culture Lefkoşa/Nicosia Detail
108 Kıbrıs Hayvan Hakları Derneği / Cyprus Animal Rights Association Hayvan Hakları/Animal Rigths Lefkoşa/Nicosia Detail
85 Kıbrıs İşitme Konuşma Engelliler Vakfı/Cyprus Foundation for Hearing and Speech Impairment Engellilik/Disability Lefkoşa/Nicosia Detail
86 Kıbrıs Sanat Derneği/Cyprus Arts Association Sanat/Art Mağusa/Famagusta Detail
64 Kıbrıs Türk Bilim ve Teknoloji Derneği/Cyprus Turkish Science and Technology Association Bilim/Science Lefkoşa/Nicosia Detail
65 Kıbrıs Türk Çocuk Esirgeme Kurumu/Turkish Cypriot Child Protection Institution Dayanışma/Solidarity Lefkoşa/Nicosia Detail
87 Kıbrıs Türk Diyabet Derneği/ Cyprus Turkish Diabetes Organization Sağlık/Health Lefkoşa/Nicosia Detail
88 Kıbrıs Türk Diyetisyenler Birliği/Cyprus Turkish Dietitians Union Mesleki/Professional Lefkoşa/Nicosia Detail
89 Kıbrıs Türk Eğitim Sevdalıları Derneği/Cyprus Turkish Education Lovers Association Eğitim / Education Mağusa/Famagusta Detail
90 Kıbrıs Türk Esnaf ve Zanaatkarlar Odası/Turkish Cypriot Chamber of Shopkeepers and Artisans Mesleki/Professional Lefkoşa/Nicosia Detail
66 Kıbrıs Türk Filateli Derneği/Cyprus Turkish Philately Association Kültür/Culture Lefkoşa/Nicosia Detail
91 Kıbrıs Türk Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Derneği/Cyprus Turkish Physiotheraphy and Rehabilitation Association Sağlık/Health Mağusa/Famagusta Detail
67 Kıbrıs Türk Fotoğraf Derneği (FODER)/Cyprus Tukish Photography Association (FODER) Sanat/Art Lefkoşa/Nicosia Detail
68 Kıbrıs Türk Fransız Kültür Derneği/Cyprus Turkish-French Cultural Association Kültür/Culture Lefkoşa/Nicosia Detail
155 Kıbrıs Türk Gazeteciler Birliği Derneği / Cyprus Turkish Journalist Association Mesleki/Professional Lefkoşa/Nicosia Detail
46 Kıbrıs Türk Kadınlar Birliği Girne Şubesi/Turkish Women's Union Association Kyrenia Branch Kadın Hakları/Women's Rights Girne/Kyrenia Detail
93 Kıbrıs Türk Kadınlar Birliği-Lefkoşa/Cyprus Turkish Women's Association-Nicosia Kadın Hakları/Women's Rights Lefkoşa/Nicosia Detail
95 Kıbrıs Türk Kadınlar Birliği-Mağusa/Cyprus Turkish Women's Association - Famagusta Kadın Hakları/Women's Rights Mağusa/Famagusta Detail
94 Kıbrıs Türk Kadınlar Konseyi Derneği/Cyprus Turkish Women's Council Association Kadın Hakları/Women's Rights Lefkoşa/Nicosia Detail
96 Kıbrıs Türk Kültür ve Dayanışma Derneği/Cyprus Turkish Culture and Solidarity Association Kültür/Culture Mağusa/Famagusta Detail
92 Kıbrıs Türk Kütüphaneciler Derneği / Cyprus Turkish Librarians Association Mesleki/Professional Lefkoşa/Nicosia Detail
69 Kıbrıs Türk Multiple Skleroz Derneği/Cyprus Turkish Multiple Sclerosis Association Sağlık/Health Lefkoşa/Nicosia Detail
146 Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası / Cyprus Turkish Secondary Education Teachers' Union Eğitim/Education Lefkoşa/Nicosia Detail
105 Kıbrıs Türk Ortopedik Özürlüler Derneği/Cyprus Turkish Orthopaedic Disabled Association Engellilik/Disability Lefkoşa/Nicosia Detail
98 Kıbrıs Türk Pediatri Kurumu Derneği/Cyprus Turkish Pediatry Association Professional/Mesleki Lefkoşa/Nicosia Detail
99 Kıbrıs Türk Rehberler Birliği /Cyprus Turkish Tourist Guides Association Mesleki/Professional Lefkoşa/Nicosia Detail
70 Kıbrıs Türk Sosyal Dayanışma ve Kültür Derneği/Cyprus Turkish Social Solidarity and Culture Association Dayanışma/ Solidarity Mağusa/Famagusta Detail
148 Kıbrıs Türk Üniversiteli Kadınlar Derneği / Turkish Cypriot Association of University Women Kadın Hakları / Women's Rights Lefkoşa/Nicosia Detail
100 Kıbrıs Türk Yardımsever Kadınlar Birliği/Cyprus Turkish Helpful Women's Union Dayanışma/Solidarity Girne/Kyrenia Detail
101 Kıbrıs Türk Yöneticiler Derneği/Cyprus Turkish Association of Managers Mesleki/Professional Lefkoşa/Nicosia Detail
102 Kıbrıs Yeşilay/Cyprus Green Crescent Sağlık/Health Lefkoşa/Nicosia Detail
57 Kıbrıslı Türk İnsan Hakları Vakfı/ Turkish Cypriot Human Rights Foundation İnsan Hakları / Human Rights Lefkoşa/Nicosia Detail
103 KKTC Engellilerle Dayanışma Derneği/TRNC Association of Solidarity with People With Disabilities Engellilik/Disability Lefkoşa/Nicosia Detail
104 KKTC Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği/TRNC Cooperation and Solidarity Association Dayanışma/Solidarity Lefkoşa/Nicosia Detail
106 Kuir Kıbrıs Derneği/Queer Cyprus Association LGBTİ Lefkoşa/Nicosia Detail
107 Kuzey Kıbrıs Disleksi Derneği/North Cyprus Dyslexia Association Engellilik/Disability Lefkoşa/Nicosia Detail
77 Kuzey Kıbrıs Kaplumbağaları Koruma Derneği/Society for the Protection of Turtles Ekoloji/Ecology Lefkoşa/Nicosia Detail
109 Kuzey Kıbrıs Seramikçiler Derneği/North Cyprus Ceramists Association Sanat/Art Girne/Kyrenia Detail
63 Kuzey Kıbrıs Türk Kızılayı Derneği / North Cyprus Turkish Red Crescent Society Dayanışma/Solidarity Lefkoşa/Nicosia Detail
110 Larnaka Kadınlar Birliği Derneği/Larnaca Women's Union Association Dayanışma/Solidarity İskele/Trikomo Detail
23 Lefke Çevre ve Tanıtma Derneği/The Environmental Society of Lefke Ekoloji/Ecology Lefke/Lefka Detail
72 Lefke Kadınlar Konseyi/ Lefka Women's Council Kadın Hakları/ Women's Rights Lefke/Lefka Detail
74 Lefke Kanser Hastalarına Yardım Derneği/ Lefka Help Those With Cancer Association Sağlık/Health Lefke/Lefka Detail
111 Lefke Kültür ve Sanat Derneği/Lefke Culture and Arts Association Kültür/Culture Lefke/Lefka Detail
112 Lefke Turizm Derneği/Lefke Tourism Association Ekoloji/Ecology Lefke/Lefka Detail
149 Lefke ve Çevre Köyleri Dayanışma ve Kalkındırma Derneği / The Association for Solidarity and Development in Lefke and Surrounding Villages Dayanışma/ Solidarity Lefke/Lefka Detail
113 Lefke ve Çevresi Öncü Kadınlar Derneği/Lefke and Neighbourhood Pioneer Women's Association Dayanışma/Solidarity Lefke/Lefka Detail
145 Lefkoşa Folklor Derneği (FOLK-DER) / Lefkoşa Folklore Association (FOLK-DER) Kültür/Culture Lefkoşa/Nicosia Detail
115 Mağara Meraklıları Derneği/Cave Enthusiasts Association Ekoloji/Ecology Girne/Kyrenia Detail
116 Mağusa Gençlik Merkezi -MAGEM/Famagusta Youth Centre-MAGEM Gençlik/Youth Mağusa/Famagusta Detail
117 Mağusa Kadın Merkezi Derneği-MAKAMER/Famagusta Women's Center Association-MAKAMER Kadın Hakları / Women's Rights Mağusa/Famagusta Detail
118 Mağusa Kültür Derneği/Famagusta Cultural Association Kültür/Culture Mağusa/Famagusta Detail
120 Mağusa Suriçi Derneği (MASDER) / Famagusta Walled City Association (MASDER) Kültür/Culture Mağusa/Famagusta Detail
119 Maraş Birlik ve Dayanışma Derneği (MARAŞ-DER) /Maraş Union and Cooperation Association (MARAŞ-DER) Dayanışma/Solidarity Mağusa/Famagusta Detail
121 Mormenekşe Çağdaş Kadınlar Derneği/Mormenekşe Modern Women Association Kadın Hakları/Women's Rights Mağusa/Famagusta Detail
122 Mormenekşe Kadınlar Birliği Derneği/Mormenekşe Women's Union Association Kadın Hakları/Women's Rights Mağusa/Famagusta Detail
123 Mülteci Hakları Derneği/Refugee Rights Association Mülteci Hakları/Refugee Rights Lefkoşa/Nicosia Detail
114 Mustafa Güvenir-Arın Güvenir Eğitim Vakfı/Mustafa Güvenir -Arın Güvenir Education Foundation Eğitim/Education Lefkoşa/Nicosia Detail
124 Organik Yaşam ve Tarım Derneği/Organic Life and Agriculture Association Ekoloji/Ecology Lefkoşa/Nicosia Detail
125 POST Araştırma Enstitüsü / POST Research Institute Barış-Uzlaşı/Peace-Reconciliation Lefkoşa/Nicosia Detail
126 Serdarlı Sağlık ve Kültür Derneği/Serdarlı Health and Culture Association Kültür/Culture Mağusa/Famagusta Detail
128 Slow Food Salamis Ekoloji/Ecology Mağusa/Famagusta Detail
127 Slowfood Komi Kebir Ekoloji/Ecology Mağusa/Famagusta Detail
129 SOS Çocuk Köyü Derneği / SOS Children's Village Association Çocuk Hakları/Children's Rights Lefkoşa/Nicosia Detail
131 Sütlüce Dayanışma ve Aktivite Derneği/Sütlüce Solidarity and Activity Association Dayanışma/Solidarity Mağusa/Famagusta Detail
132 Taşkent Doğa Parkı/Taşkent Nature Park Ekoloji/Ecology Girne/Kyrenia Detail
150 Taşkent Geliştirme ve Güzelleştirme Derneği Dayanışma/ Solidarity Girne/Kyrenia Detail
134 Temiz Toplum Derneği/Clean Society Association Transparency&Accountability/Şeffaflık&Hesapverebilirlik Lefkoşa/Nicosia Detail
133 Tepebaşı Kültür Sanat ve Doğayı Koruma Derneği/Tepebaşı Culture Art and Environment Protection Association Ekoloji/Ecology Girne/Kyrenia Detail
135 Thalassaemia Derneği/Thalassaemia Association Sağlık/Health Lefkoşa/Nicosia Detail
136 The Management Centre of The Mediterranean Barış-Uzlaşı/Peace-Reconciliation Lefkoşa/Nicosia Detail
137 Trafik Kazalarını Önleme Derneği/Traffic Accidents Prevention Association Eğitim/Education Lefkoşa/Nicosia Detail
138 Tüketici Bilinci ve Hakları Derneği/Consumer Awareness and Rights Association Dayanışma/Solidarity Mağusa/Famagusta Detail
139 Türkmenköy Kültür ve Sanat Derneği/Türkmenköy Culture and Arts Association Kültür/Culture Mağusa/Famagusta Detail
97 Umut Otizm Derneği/ Hope for Autism Association Engellilik/Disability Mağusa/Famagusta Detail
153 VOIS Cyprus-Voices of International Students /Uluslararası Öğrencilerin Sesleri - VOIS Kıbrıs İnsan Hakları / Human Rights Mağusa/Famagusta Detail
152 Yaşlı Hakları ve Ruh Sağlığı Derneği / Association of Eldery Rights & Mental Health İnsan Hakları / Human Rights Mağusa/Famagusta Detail
140 Yeniboğaziçi Kadınlar Derneği/Yeniboğaziçi Women's Association Kadın Hakları/Women's Rights Mağusa/Famagusta Detail
141 Yeniboğaziçi Kültür Sanat ve Çevre Derneği/Yeniboğaziçi Culture Arts and Environment Association Ekoloji/Ecology Mağusa/Famagusta Detail
156 Yeşil Ada Derneği / Green Island Association Ekoloji/Ecology Lefkoşa/Nicosia Detail
142 Yeşil Barış Hareketi /Green Action Group Ekoloji/Ecology Lefkoşa/Nicosia Detail
143 Yıldırım Kadınlar Derneği/ Yıldırım Women's Association Kadın Hakları/Women's Rights Mağusa/Famagusta Detail
147 Yunan Dili Derneği / Greek Language Association Kültür/Culture Lefkoşa/Nicosia Detail
# Örgütün Adı / Organization Name Çalışma Alanı / Field of Work Bölge / Region