Yardım Masası

Yardım Masası

Yardım Masası, aşağıda belirtilen ancak bunlarla sınırlı olmayan çeşitli konularda STÖ’lere ihtiyaçlarına özel, rutin destek sağlamaktadır: 

  • Savunuculuk;
  • İletişim Stratejisi ve Hedef Gruplara Ulaşma Yöntemleri ve Araçları;
  • Sivil Büyü Ayni Destek Programı;
  • Yasal Metinler ve Konular;
  • Örgütsel ve Kurumsal Gelişim;
  • Ortak Arama ve Ağ Oluşturma; 
  • Proje Tasarımı, Geliştirilmesi ve Yönetimi;
  • Stratejik Planlama. 

Yardım Masası ile bir toplantı gerçekleştirmek mi istiyorsunuz?  Lütfen bize ulaşın bağlantısı üzerinden toplantı talebinizi iletin.