STÖ’ler için Kapasite Güçlendirme

STÖ’ler için Kapasite Güçlendirme

STÖ’ler için Kapasite Güçlendirme

Sivil Alan projesi kapsamında sunulan çeşitli kapasite güçlendirme eğitimleri ve araçlarından tüm sivil toplum örgütleri (STÖ’ler), aktivistler, yurttaş girişimleri, ağlar/platformlar yararlanabilir.  

Sivil Alan, kapasite geliştirme faaliyetleri uygulayarak Kıbrıs’ın kuzey kesimindeki sivil toplum örgütlerinin kapasitelerini güçlendirmeyi ve aşağıdaki sonuçlara ulaşmak yoluyla rollerinin gelişmesini hedeflemektedir:   

  • Kıbrıs Türk STÖ’lerinin örgütsel, teknik, stratejik ve fon geliştirme kapasitelerinin artmasını, daha etkin ve sürdürülebilir örgütler haline gelmelerini sağlamak; 
  • Gelecekte tecrübe paylaşımı/bilgi birikimi transferi yapabilmek için mekanizmaların yaratılması; 
  • Kıbrıs Türk STÖ’lerinin tematik konulardaki teknik beceri ve bilgilerinin artması.

Ne yapıyoruz

Galeri