Nasıl dahil olabilirsiniz?

Nasıl dahil olabilirsiniz?

Nasıl dahil olabilirsiniz?

Yardım Masası, aşağıda belirtilen ancak bunlarla sınırlı olmayan çeşitli konularda sivil toplum örgütlerinin ihtiyaçlarına özel, rutin destek sağlamaktadır: 

 • Savunuculuk;
 • İletişim Stratejisi ve Hedef Gruplara Ulaşma Yöntemleri ve Araçları;
 • Sivil Büyü Ayni Destek Programı;
 • Yasal Metinler ve Konular;
 • Örgütsel ve Kurumsal Gelişim;
 • Ortak Arama ve Ağ Oluşturma; 
 • Proje Tasarımı, Geliştirilmesi ve Yönetimi;
 • Stratejik Planlama.

Yardım Masası ile bir toplantı gerçekleştirmek mi istiyorsunuz?  Lütfen bize ulaşın bağlantısı üzerinden toplantı talebinizi iletin. 

Bireysel bir aktivist veya bir sivil toplum örgütü temsilcisi olarak Sivil Alan ekibinin düzenlediği eğitimlerden faydalanmak için katılabileceğiniz birçok faaliyet bulunmaktadır. Fon geliştirme, gönüllülerle çalışma, iletişim, sosyal medya yönetimi, savunuculuk ve çatışma yönetiminin de içinde bulunduğu farklı konularda, yıl içerisinde düzenli olarak birçok eğitim düzenlenmektedir.    

Kapasite güçlendirme eğitimleriyle ilgili güncel bilgilere ulaşmak için Sivil Alan’ın  Facebook  ve Instagram hesaplarını takip edebilirsiniz. 

Sivil Alan, mevcut veya yeni kurulmuş STÖ’leri ve kayıt yaptırmamış sivil toplum ağları, platformları veya gruplarını; fon geliştirme, stratejik planlama, iletişim, savunuculuk, gönüllülerle çalışma, hak temelli yaklaşımın anaakımlaştırılması ve diğer tematik konular da dâhil olmak üzere farklı kapasite güçlendirme alanlarında uzmanlaşmış mentorlarla eşleştirerek destek sağlamaktadır. Sivil Alan’ın mentor havuzundaki mentorların sağladığı rehberlik desteği; yararlanıcıya özel, hiyerarşik olmayan ve STÖ’lerin ihtiyaçlarına uyarlanabilen bir yapıdadır

Sivil Alan, STÖ’lerin farklı tematik konulardaki bilgi ve tecrübelerini artırmalarına yardımcı olmak amacıyla konferanslar ve seminerler düzenlemektedir. Elverişli ortam, şeffaflık ve hesap verebilirlik ve ifade özgürlüğü üzerine uluslararası tematik konferanslar ile STÖ’ler için elverişli yasal ortam, ifade özgürlüğü, sosyal kuluçka gibi konulardaki tematik seminerler, söz konusu tematik kapasite güçlendirme faaliyetlerinin bazı örnekleridir. 

Tematik  kapasite güçlendirme faaliyetleriyle ilgili güncel bilgilere ulaşmak için Sivil Alan’ın Facebook ve Instagram  hesaplarını takip edebilirsiniz. 

Sivil Toplum Forumları; STÖ’ler ve paydaşlar arasında işbirliği, istişare ve tecrübe paylaşımı sağlanmasını teşvik etmektedir. Sivil Toplum Forum’ları her üç ayda bir olmak üzere yılda 4 kez gerçekleştirilmektedir. Sivil Toplum Forumları ;

 • STÖ’ler  için daimi bir ağ oluşturma ve iletişim platformudur;
 • STÖ’ler arasında  iyi uygulamaların paylaşılmasını sağlar;
 • STÖ’lere  ve ilgili paydaşlara politika geliştirme ve izleme konusunda istişare alanı sağlar.  
 • Sivil Alan Kütüphanesi 

Sivil Alan Kütüphanesi’nde 100’ün üzerinde basılı kaynak bulunmaktadır. Sivil Alan ofisini ziyaret ederek bu kaynaklardan yararlanabilirsiniz. 

 • Sivil Alan Çevrimiçi Kütüphane 

Sivil Alan Çevrimiçi Kütüphanesi’nde 100’ün üzerinde çevrimiçi kaynak bulunmaktadır. Bu çevrimiçi kaynaklara buradan  erişebilirsiniz.

 • Sivil Alan Toplantı Salonu 

Diğer sivil toplum üyeleri ve aktivistlerle bir araya gelebileceğiniz bir mekâna sahip değil misiniz? Sivil Alan’ın kapıları size her zaman açık. Toplantı salonunu toplantılarınız, eğitimleriniz ve çalıştaylarınız için rezerve edebilirsiniz. Rezervasyon için lütfen buraya tıklayın.

Sivil Büyü; Sivil Alan Projesi kapsamında uygulanan bir ayni destek programıdır. Programın amacı; aktivistlerin, yurttaş girişimlerinin, platformların, ağların ve Sivil Toplum Örgütleri’nin (STÖ’ler) yürüttüğü hak temelli, toplum yararı gözeten çalışmalara esnek, şeffaf ve erişilebilir doğrudan destek sağlamaktır. Daha fazla bilgi için buraya tıklayın.