STÖ’ler için Elverişli Ortam

STÖ’ler için Elverişli Ortam

STÖ’ler için Elverişli Ortam

STÖ’ler için elverişli bir ortamın geliştirilmesi, hem Kıbrıs Türk hem de Kıbrıs Rum toplumları içerisinde etkili, canlı ve aktif bir sivil toplumun oluşturulması için son derece önemlidir.  

Elverişli ortam; yasal ortam, mali ortam ve sivil toplumun karar alma süreçlerine katılımı gibi farklı unsurları içermektedir. 

Yasal çerçevenin tasarlanması, savunuculuğunun yapılması, izlenmesi, uygulanması ve değerlendirilmesi süreçlerine katılma kapasitesini güçlendirme konusunda sivil topluma destek olmak ve bunun yanı sıra “sivil toplumun gelişimi için elverişli bir ortam” oluşturulmasına yönelik olarak çok yıllı bir strateji geliştirilmesi amacıyla, Sivil Alan şu görevleri yerine getirmektedir:

  • Açık Kapı Sivil Toplum Festivali’ni düzenlemek;
  • Bir çevrimiçi veritabanı/STÖ kayıt sisteminin oluşturulmasını desteklemek;  
  • Çok yıllı bir stratejinin hazırlanması ve savunuculuğunun yapılmasına yardımcı olmak; 
  • Yasal metinlerin sivil toplum için elverişli ortam ve örgütlenme özgürlüğü bakımından analizini yapmak;
  • Sivil toplum için elverişli ortam ve örgütlenme özgürlüğünü geliştirmek amacıyla yasal metinlerin hazırlanmasına destek olmak;
  • Kamusal istişare süreçleri için davranış ilkeleri ve kamu mali yardımları için kriterler geliştirilmesi ve/veya savunuculuğunun yapılmasına destek olmak;  
  • STÖ’ler için elverişli ortamın oluşturulmasına yönelik bilgi ve tecrübelerini artırmak amacıyla STÖ’ler ve idare için çalışma ziyaretleri düzenlemek; 
  • Eğitim ve seminerler aracılığıyla idarenin kapasitelerini geliştirmek.  

Ne Yapıyoruz

Galeri