STÖ’lerin Kapasitelerinin Güçlendirilmesine ilişkin AB Politikası

STÖ’lerin Kapasitelerinin Güçlendirilmesine ilişkin AB Politikası

STÖ’lerin Kapasitelerinin Güçlendirilmesine ilişkin AB Politikası

Avrupa Komisyonu, “Demokrasi ve Sürdürülebilir Kalkınmanın Temelleri ” başlıklı bildirisinde, Sivil Toplum Örgütleri’nin (STÖ’ler) oynadığı rolün önemini teslim etmekte ve şu ifadelere yer vermektedir: “Güçlü bir sivil toplum tüm demokratik sistemlerin çok önemli bir bileşenidir ve başlı başına bir değerdir. Çoğulculuğu temsil ve teşvik eder; daha etkin politikaların oluşturulmasına, eşitlikçi ve sürdürülebilir kalkınmaya ve kapsayıcı büyümeye katkı sağlar. Barışın tesisi ve uyuşmazlıkların çözümlenmesi bakımından önemli rol oynar. Sivil toplum örgütleri, yurttaşların sorunlarını dile getirerek kamusal alanda aktif rol oynar ve katılımcı demokrasiyi geliştirmek üzere girişimlerde bulunurlar. Bu örgütler, şeffaf ve hesap verebilir bir yönetişimin sağlanmasına yönelik giderek artan talebi bünyelerinde somutlaştırırlar.”          

Söz konusu tebliğde, AB, STÖ’lerin etkisinin artırılması ve bunun yanı sıra teknik yönetim ve liderlik becerilerinin kullanılmasında karşılaşılan sınırlılıklar, fon geliştirme gibi alanlardan sonuç yönetimi ve iç yönetişime ilişkin konulara uzanan bir yelpazedeki kapasite kısıtlarının aşılması amacıyla STÖ’lerin kapasite geliştirmesine verdiği desteği pekiştirmiştir. AB, aşağıda sıralanan hedefleri gerçekleştirmek amacıyla taban oluşturma ve temsil edebilirlik konularına özel önem atfetmektedir;

  • Yerel talebe bağlı olarak, kapasite geliştirmeye yönelik uzun vadeli ve eşitlik temelinde ortaklıklar kurulmasını teşvik etmek;
  • Mentorluk ve koçluk, ortaklarla işbirliğine dayalı öğrenme, ağ oluşturma ve yerel düzeyden küresel düzeye bağlantılar kurma konularını da kapsama dâhil etmek.