Ağ Oluşturma

Ağ Oluşturma

Ağ Oluşturma

Kıbrıs’taki ve Diğer AB Üyesi Ülkelerdeki STÖ’ler arasında İşbirliği, Destek ve İyi Uygulamaların Paylaşımının Sağlanması 

Sivil Alan, Kıbrıs’taki sivil toplum örgütlerine (STÖ’lere) kurumsal gelişim ve ortaklık kurma konularında destek hizmetleri sağlayarak, Kıbrıs’taki STÖ'ler ile diğer AB üyesi ülkelerin STÖ'leri arasında bağ kurulmasına ve bu bağların güçlendirilmesine yardımcı olmaktadır.    

Sivil Alan, bu ortaklıkların ve ağların gelişmesine olanak tanımak amacıyla çevrimiçi ve çevrimdışı “alanlar” sağlamaktadır. Bu amaca yönelik olarak, Sivil Alan aşağıdaki şekillerde destek olabilir:

  • Kıbrıs’taki STÖ’lerin diğer Avrupalı emsalleri ile etkileşime girmelerini ve ağ kurmalarını sağlayacak fırsatları belirleyerek; 
  • Faaliyet alanlarına göre, Kıbrıs’taki STÖ’lerin AB düzeyindeki diğer STÖ’ler ile bağlantı kurmalarını sağlamak amacıyla “eşleştirme” işlevini yerine getirerek; 
  • Mentorluk ve koçluk sağlayarak, çalışma ziyaretleri ve stajlar düzenleyerek ve Kıbrıs’taki STÖ’lerin diğer AB üyesi ülkelerdeki konferanslara katılımını destekleyerek.  

Ne Yapıyoruz 

Galeri