Yeni ve süregelen iki toplumlu ortaklıkların teşviki

Yeni ve süregelen iki toplumlu ortaklıkların teşviki

Yeni ve süregelen iki toplumlu ortaklıkların teşviki

Sivil Alan, yeni ve süregelen iki toplumlu ortaklıkları teşvik etmek için çeşitli faaliyetler yürütmektedir. Bunların hedefleri şunlardır: 

  • Güven tesis edici girişimlerin desteklenmesi; 
  • İki toplumlu STÖ festivalleri, ağ kurma ziyaretleri vb. gibi iki toplumlu ortaklıkların ve ağ oluşturma etkinliklerinin desteklenmesi;  
  • Kampanyalar, projeler ve eylemler etrafında kurulacak yeni işbirliği ve ortaklıkların teşviki;  
  • Sahiplenme, sürdürülebilirlik ve etkinliği sağlayarak her projenin ihtiyaçlarına özel destek sağlanması.