Nasıl dahil olabilirsiniz?

Nasıl dahil olabilirsiniz?

Nasıl dahil olabilirsiniz?

Sivil Alan, toplumun geniş kesimlerinin (yurttaşlar, medya, gençler, iş dünyası, belediyeler vb.) Kıbrıs Türk STÖ’lerini daha iyi anlamalarını sağlayabilmek amacıyla, her yıl bir ay süren bir etkinlik düzenlemektedir: Açık Kapı Festivali. 

Açık Kapı Festivali; daha güçlü ve kapsayıcı bir sivil toplumun oluşturulması hedefi doğrultusunda STÖ’ler hakkında farkındalık yaratmayı, bu örgütlerin görünürlüğünü artırmayı, gönüllülüğü teşvik etmeyi ve STÖ’lerin medya ve iş dünyası ile ilişkilerini geliştirmeyi amaçlamaktadır. Festival, STÖ’lerin çalışmalarının yerel topluluklar tarafından daha yakından takip edilmesini sağlayarak bu örgütlere faaliyetlerini tanıtma fırsatı vermektedir. Festival, aynı zamanda, STÖ’lere olan güveni artırmakta, gönüllülüğü ve toplum yararını amaçlayan işlere yönelik bağışçılığı teşvik etmektedir.   

Açık Kapı Festivali her yıl Eylül-Ekim aylarında düzenlenmektedir. Açık Kapı Festivali’ne katılım koşulları hakkında daha fazla bilgi edinmek için lütfen Haziran-Temmuz döneminde Sivil Alan’ın  Facebook ve Instagram hesaplarını takip ediniz. 

Diğer STÖ’ler ve aktivistlerin size ulaşması için örgütünüzü çevrimiçi veritabanına kaydettirmek ister misiniz?

Veritabanına  kaydolmak için lütfen buraya tıklayın. 

Çok Yıllı Strateji taslağını gözden geçirerek geri bildirimde bulunmak ister misiniz?

Taslağı okumak için lütfen buraya, görüşlerinizi paylaşmak için ise buraya tıklayın.  

Stratejiye yönelik savunuculuk çalışmalarına katılmak ister misiniz? İlgileniyorsanız lütfen  siviltopluminisiyatifi@gmail.com adresine bir e-posta göndererek Sivil Toplum Girişimi temsilcileriyle temasa geçin.