STÖ’ler için Elverişli Ortam ile ilgili AB Politika ve Yönergeleri

STÖ’ler için Elverişli Ortam ile ilgili AB Politika ve Yönergeleri

STÖ’ler için Elverişli Ortam ile ilgili AB Politika ve Yönergeleri

Avrupa Birliği, STÖ’lerin gelişimine olanak sağlayacak elverişli bir ortamın gerekliliğini kabul etmektedir “Avrupa Birliği Genişleme Bölgesindeki Sivil Topluma Destek Rehberi”  belgesinde belirtildiği üzere elverişli ortam; uygun yasal, idari ve destekleyici önlemlerden oluşmaktadır.  

  • Yasal Ortam: 

Uygun yasal, adli ve idari ortam; “faaliyette bulunabilme ve yurttaşlar arasında işbirliği kurabilme, şeffaf ve ayrımcı olmayan tescil işlemleri, özgür ve bağımsız, orantısız veya yasal dayanağı olmayan devlet müdahalesine maruz kalmama” gibi haklardan STÖ’lerin yararlanabilmesi anlamına gelir.

  • Mali Ortam: 

Elverişli bir mali ortam; toplum yararı güden faaliyetleri ile ilgili olarak STÖ’lerin “özel sektör bağışlarına, üyelik aidatlarına, bağışçılık ve doğrudan kamusal fonlamaya yönelik avantajlı vergi kuralları” gibi kolaylıklardan faydalanması anlamına gelir.  

  • Politika Oluşturma ve Karar Alma Sürecine Katılım: 

Sivil toplumun politika oluşturma ve karar alma sürecine anlamlı bir şekilde katılımının sağlanması ve sürdürülmesi için “işbirliğine yönelik uygun yapı ve mekanizmaların ve bununla birlikte toplum yararının bulunduğu konularda ücretsiz, açık ve erişilebilir bilgi akışının varlığı” büyük önem taşımaktadır.