Ortaklarla Birebir Yürütülen Faaliyetler, Çalışma Ziyaretleri ve Stajlar Aracılığıyla Kapasite Güçlendirme

Ortaklarla Birebir Yürütülen Faaliyetler, Çalışma Ziyaretleri ve Stajlar Aracılığıyla Kapasite Güçlendirme

Ortaklarla Birebir Yürütülen Faaliyetler, Çalışma Ziyaretleri ve Stajlar Aracılığıyla Kapasite Güçlendirme

  • Mentorluk ve Koçluk  

Sivil Alan, Avrupalı ve Kıbrıslı Türk STÖ’ler arasında mentorluk ve koçluk ilişkileri geliştirilmesini desteklemektedir.

  • Çalışma ziyaretleri ve stajlar 

Sivil Alan, diğer Avrupalı muadillerini ziyaret etmek ve söz konusu örgütlerin faaliyetlerini incelemek isteyen Kıbrıslı Türk STÖ’ler için hem bireysel hem de gruplar halinde çalışma ziyaretleri düzenlenmesini sağlayabilir ve bu STÖ’lerin AB üyesi ülkelerdeki benzer örgütler ile tecrübe paylaşımında bulunmalarına yardımcı olabilir.    

STÖ’nüz için bir çalışma ziyareti teklifinde bulunmak ister misiniz? Lütfen bize ulaşın.