Ağ Kurmanın Teşvik Edilmesi

Ağ Kurmanın Teşvik Edilmesi

Ağ Kurmanın Teşvik Edilmesi

Kıbrıslı Türk ve AB STÖ’leri arasında ağlar kurulmasını teşvik etmek amacıyla, Sivil Alan: 

  • Ağ oluşturma fırsatları sağlar; 
  • Aşağıda belirtilen yollarla ortak projeler geliştirilmesine destek verir: 
    • Kıbrıs’taki STÖ’lerle ortaklık kurmaya istekli AB STÖ’leri ve şemsiye örgütlerin tespit edilerek haritalandırılması;
    • Ortak çalışma ve işbirliği kanallarının tespit ve teşvik edilmesi; 
    • Belirlenen ortaklarla danışmanlık süreçlerinin organize edilmesine olanak sağlanması.